Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι καθοριστική για τη συνέχειαΗ συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι καθοριστική για τη συνέχεια

Ημισή δουλειά έγινε στα εξεταστικά κέντρα, όπου οι υποψήφιοι έδωσαν τη δική τους «μάχη» στις πανελλαδικές. Η άλλη μισή είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που πρέπει να οριστικοποιήσουν έως σήμερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Όπως έχει επισημανθεί, η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα υπάρχει η δυνατότητα οριστικοποίησης.

Οι τελικές επιλογές των σχολών και των τμημάτων, ο αριθμός τους και η ταξινόμησή τους σε σειρά είναι παράγοντες που θα καθορίσουν το εάν ο κάθε ο υποψήφιος θα αξιοποιήσει στο βέλτιστο τα μόρια που έχει αποκτήσει.

Αυτό που ακούγεται συχνά, αλλά το επισημαίνουν και οι ειδικοί, είναι ότι θα πρέπει οι αποφάσεις του κάθε υποψήφιου να να λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητες και την προσωπικότητά του.

Μέσα από αυτόν τον συνδυασμό, ο κάθε υποψήφιος θα βρει μία πρώτη ομάδα σχολών από το σύνολο των επιλογών που προσφέρονται. Δεν πρέπει να μείνει όμως σε αυτό. Το δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η μελέτη των οδηγών σπουδών των σχολών αυτών, ούτως ώστε να γνωρίσει τι μαθήματα διδάσκονται και να δει εάν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά.

Ταυτόχρονα, η μελέτη του οδηγού σπουδών μπορεί να βγάλει τους υποψηφίους από αδιέξοδα, σε περιπτώσεις που κάποιες σχολές είναι παρεμφερείς. Είναι καλό να ενημερώνονται οι υποψήφιοι από τις ιστοσελίδες των τμημάτων, αλλά και από τα ίδια τα τμήματα για τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό του κάθε τμήματος, το υπόβαθρο που ζητά το καθένα.

Έτσι, ακολουθεί το τρίτο σημείο, αυτό που αφορά στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε ποια επαγγέλματα, δηλαδή, οδηγούν οι σχολές στις οποίες ενδιαφέρεται να εισαχθεί ο υποψήφιος. Ταυτόχρονα, πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας των υποψηφίων θα πρέπει να είναι το εάν με την ολοκλήρωση των σπουδών οι σχολές κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα.

Το επόμενο βήμα είναι να απαντήσει ο υποψήφιος στο ερώτημα «Αθήνα ή περιφέρεια;». Τα τελευταία χρόνια, λόγω κρίσης, παίζει σημαντικό ρόλο το εάν ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να φύγει από τον τόπο διαμονής του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν βάσει πόλης.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο αφορά στη διάκριση πανεπιστημίων και ΤΕΙ, βάση στοιχείων των τελευταίων χρόνων, ορισμένα ΤΕΙ έχουν καλύτερο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, κάτι που επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη, στην περίπτωση που ένας υποψήφιος αμφιταλαντεύεται μεταξύ δύο τμημάτων, ενός πανεπιστημίου και ενός ΤΕΙ.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται η τελική «διαλογή» των σχολών που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό ο υποψήφιος. Δηλώνει, έτσι όσες σχολές πιστεύει ότι του αρέσουν.

Δεν πρέπει όμως—να δηλωθούν 3 ή 4 μόνο σχολές αλλά μπορεί για ασφάλεια να δηλώσει κάποιες επιπλέον σχολές που μπορεί να μην ικανοποιούν όλα τα κριτήρια (ενδιαφέρον, κλίσεις, γνώσεις), αλλά τα περισσότερα από αυτά.

Σημειώνεται ότι μετά την οριστικοποίησή του το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση από τον υποψήφιο, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας (εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία οριστικοποίησης). Καλό θα ήταν, τέλος, οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.