Παρενέργειες στην ομαλή πορεία υλοποίησης του Πολιτιστικού Κέντρου ισχυρίζεται ότι θα έχει η αποπομπή του κ. Π. Αναστασάκου (ο οποίος μετακινήθηκε σε θέση προϊσταμένου διεύθυνση προγραμματισμού και ανάπτυξης της ΔΕΠΤΑΗ) η παράταξη των «Ανοικτών Οριζόντων». Με ανακοίνωσή της που υπογράφεται από το μέλος της δημοτικής επιχείρησης κ. Αλ. Λαζαρίδη, τονίζει ότι «το δικαίωμά του να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις του στη Δημοκρατία δεν μπορεί να περιορίζεται, από το αν οι απόψεις αυτές είναι αρεστές ή όχι.

Αποτελεί μια κατάκτηση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, που έχει επικυρώσει μάλιστα με πάγια νομολογία του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε ένα κράτος δικαίου η Πολιτεία και οι θεσμοί πρέπει να δίνουν το παράδειγμα της πιστής τήρησης των νόμων, για να μπορούν να απαιτούν από τους πολίτες να κάνουν και εκείνοι το ίδιο. Η εφαρμογή των νόμων είναι θεμελιώδης υποχρέωση του κ. δημάρχου ο οποίος αποτελεί θεσμό.

Η τακτική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Είναι κανόνας της Δημοκρατίας να μην επιβάλλεται καμία ποινή, χωρίς προηγούμενη εξέταση, όπως ορίζει ο νόμος. Εφόσον λοιπόν ο κ. δήμαρχος είχε την άποψη ότι «εθίγη» προσωπικά από το δημοσίευμα, θα έπρεπε να ζητήσει εξέταση με βάση την εφαρμογή των κανόνων του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων και με βάση το πόρισμα της εξέτασης να λάβει αποφάσεις. Από την ανάγνωση της επιστολής που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πατρίς» δεν προκύπτει ότι το αίτημα για τη χορήγηση των μαγνητοφωνημένων αρχείων είναι παράνομο.

Αντίθετα, κρίθηκε νόμιμο και το γνώριζε αυτό ο κ. δήμαρχος. Γιατί λοιπόν στις συναντήσεις που προέδρευσε πριν από τη δημοσίευση της επίμαχης επιστολής, δεν έδιδε ευθεία εντολή να χορηγηθούν τα αρχεία και να σταματήσει η αντιδικία; Η απομάκρυνση του προϊστάμενου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο εκτέλεσης της β’ φάσης και παραλαβής της α’, δεν έγινε λόγω διαπιστωμένης ανικανότητας του υπαλλήλου, αλλά από καθαρά προσωπική επιλογή του κυρίου δημάρχου. Αυτό μήπως όμως εκτός από ηχηρή αυθαιρεσία αποτελεί και τιμωρία για το ίδιο το έργο του ΠΣΚΗ;

Γιατί ποιος θα επωμισθεί τις ευθύνες από την ενέργεια αυτή και την ενδεχόμενη ζημιά στο ΠΣΚΗ; Όπως αναφέρθηκε στον Τύπο, η προσωρινή λύση αντικατάστασης από στελέχη της ΔΕΠΤΑΗ ή του Δήμου δεν προσφέρεται διότι τα στελέχη αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες από τον κανονισμό της επιχείρησης προϋποθέσεις.

Η μόνιμη λύση της προκήρυξης δεν εξυπηρετεί, καθόσον είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η «εν θερμώ» και «εν σπουδή» απομάκρυνση του προϊστάμενου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου, χωρίς τεκμηριωμένη δικαιολογία εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ολοκλήρωση του ΠΣΚΗ, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πόλη και τους δημότες και η ευθύνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τη δημοτική αρχή».