Στο Λονδίνο ταξίδεψαν στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΚρήτηςΣτο Λονδίνο ταξίδεψαν στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

Από την αρχή του έτους η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Horizon 2020 με τίτλο «Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools» και ακρώνυμο «CRISS».

Το πρόγραμμα Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Το έργο CRISS θα διαρκέσει ως την 31 Δεκεμβρίου 2019 (τρία έτη) και συμμετέχουν 15 συνολικά εταίροι από εννέα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δημόσιοι Φορείς), μεταξύ των οποίων και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, ως μοναδικός εταίρος από την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την Ελλάδα συμμετέχει σε πρόγραμμα Horizon 2020. Το συγκριμένο έργο έχει ως στόχο την παραγωγή ενός οικοσυστήματος ψηφιακής μάθησης σε τεχνολογίες νέφους (cloud-based) το οποίο θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό περιβάλλον για την απόκτηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Η πιλοτική εφαρμογή αυτού του περιβάλλοντος θα είναι μεγάλης κλίμακας με περισσότερα από 490 σχολεία, 25.400 μαθητές και 2.290 εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.Στο Λονδίνο η ΠΔΕ Κρήτης

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από 3 έως 6 Ιουλίου η δεύτερη διακρατική συνάντηση εργασίας στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο UCL (University City London), που είναι ένας από τους εταίρους του έργου. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο, η πολιτική δημοσιοποίησης του έργου, η πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία των εταίρων-χωρών καθώς και άλλα διαχειριστικά θέματα. Εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης συμμετείχαν ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης κος Τερζάκης Γεώργιος, η προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων, Ανδρεαδάκη Βάλια, ο σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής Πανσεληνάς Γιώργος και ο υπεύθυνος διαχείρισης του έργου Μανασσάκης Βασίλης.