Σε προσλήψεις 61 συνολικά ατόμων προχωράει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου) με σκοπό να ενισχύσει το προσωπικό του για την κάλυψη των εποχιακών του αναγκών. Οι προσλήψεις θα αφορούν 47 βρεφοκόμους, 12 καθαρίστριες και 2 μάγειρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε μέχρι και την Παρασκευή 21 του μήνα.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ κ. Γ.Βουρεξάκης, τα άτομα που θα προσληφθούν θα έχουν εντεκάμηνες συμβάσεις και έρχονται να αντικαταστήσουν τους συμβασιούχους που τώρα λήγει η θητεία τους. Συνολικά το προσωπικό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ αριθμεί 280 άτομα από τα οποία οι μόνιμοι είναι 100 και οι υπόλοιποι εργάζονται με συμβάσεις ή πρόκειται για άτομα από ΙΕΚ ή και από το ΤΕΙ Κρήτης που κάνουν την πρακτική τους στον οργανισμό. Η προκήρυξη μαζί με το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου βρίσκεται αναρτημένη στα γραφεία της υπηρεσίας (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.dopafmai.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.Heraklion.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6 (www.asep.gr), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μάρκου Παπαδοπούλου 4 ΤΚ 71202 και ώρες από  08.30 έως 13.30). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι εγγραφές

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των παιδιών που θα ενταχθούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τον κ. Βουρεξάκη μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 400 αιτήσεις με βάουτσερ για μια θέση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, και αντίστοιχα 600 βάουτσερ για θέσεις προνηπίων. Σε ό,τι αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ο κ. Βουρεξάκης εξηγεί ότι θα γίνει μια προσπάθεια να αυξηθούν οι θέσεις των παιδιών στις 180. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περίπου 220 παιδιά δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Αντίστοιχα, σε ότι αφορά στις θέσεις των προνηπίων μέσω του ΕΣΠΑ θα καλυφθούν 700 θέσεις. Μάλιστα, όπως εξηγεί ο κ. Βουρεξάκης, μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί μόνο 600 θέσεις και υπάρχουν κενές 100. Το όλο θέμα θα το θέσει σε επικοινωνία που θα έχει με την ΕΕΤΑ προκειμένου να διευκολυνθεί η έλευση παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Τέλος σε ό,τι αφορά τις εγγραφές και τις επανεγγραφές τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.