Ο Γ. Αλεξάκης εκπροσώπησε την Περιφέρεια της Κρήτης στο συνέδριο της ΝάποληςΟ Γ. Αλεξάκης εκπροσώπησε την Περιφέρεια της Κρήτης στο συνέδριο της Νάπολης

Σε συνέδριο των περιφερειών της Μεσογείου για τις Ευρωπαϊκές και Ευρωμεσογειακές πολιτικές που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών CRPM και τις Περιφέρειες Campania και Occitanie.

Ο Γιώργος Αλεξάκης παρουσίασε την πρώτη ημέρα του συνεδρίου τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης που ηγείται της Ομάδας Εργασίας της CRPM για τον τουρισμό – πολιτισμό στη Μεσόγειο.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και αντιπρόεδρος της CRPM παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και προγράμματα συνεργασίας στη Μεσόγειο στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, δίνοντας έμφαση στις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν τις τοπικές – περιφερειακές ανάγκες και τις προοπτικές για καλύτερη διακυβέρνηση, αποκτώντας έτσι μια συνολική εικόνα των εξελίξεων στη Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα ανέφερε τη συμμετοχή και εμπειρίες της Περιφέρειας Κρήτης:

1) από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της Θαλάσσιας Λεκάνης Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR),

2) από την παρακολούθηση της Πρωτοβουλίας για τη Δυτική Μεσόγειο (WEST-MED),

3) από τη συμμετοχή στην Πρωτοβουλία MED-BLUE, όπου η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο ανώτερο εθνικό επίπεδο,

4) από την ισχυρή παρουσία στη Διαμεσογειακή Επιτροπή των Περιφερειών της CRPM του δραστήριου Οργανισμού των Παράκτιων και Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης.

Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο συνέδριο συμμετείχαν και οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νησιών, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου.