Σε συνέδριο των περιφερειών της Μεσογείου για τις ευρωπαϊκές και ευρωμεσογειακές πολιτικές που πραγματοποιείται στη Νάπολη της Ιταλίας συμμετέχει ο αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών CRPM και τις Περιφέρειες Campania και Occitanie.

Ο Γιώργος Αλεξάκης παρουσίασε την πρώτη ημέρα του συνεδρίου τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης που ηγείται της Ομάδας Εργασίας της CRPM για τον Τουρισμό – Πολιτισμό στη Μεσόγειο.

Ειδικότερα παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί και υλοποιούνται καθώς επίσης τον προγραμματισμό για την επόμενη περίοδο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επίσης παρουσίασε την τουριστική ταυτότητα της Κρήτης και τεκμηρίωσε γιατί ο τουρισμός είναι η κινητήρια οικονομική δύναμη στο νησί, καθώς και τις διατιθέμενες εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Επίσης, εξήγησε γιατί ο τουρισμός λόγω της σπουδαιότητάς του, έχει επιλεγεί ως ένας από τους τέσσερεις πυλώνες της Περιφερειακής Πολιτικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και ανέλυσε τους συγκεκριμένους στόχους της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου, την χρήσης νέων τεχνολογιών επικοινωνιών και τη διασύνδεση με τον πολιτισμό. Ακολούθησαν παρουσιάσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετιζόμενων με τον παραθαλάσσιο τουρισμό και την περιβαλλοντική ισορροπία στην παράκτια ζώνη.

Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο συνέδριο συμμετέχουν και οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νησιών, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου.