Η πτώση των τιμών διανυκτέρευσης στα καταλύματα ήταν η βασική αιτία μείωσης των ταξιδιωτικών εσόδων στην Ελλάδα το 2016, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη συνολική μείωση των ταξιδιωτικών εσόδων, σύμφωνα με ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδας. Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της ανάλυσης, με θέμα «το παράδοξο του Τουρισμού το 2016: Περισσότερες αφίξεις, λιγότερα έσοδα» που περιλαμβάνεται στην έκθεση Νομισματικής Πολιτικής η οποία δόθηκε την Παρασκευή στη δημοσιότητα, οι διανυκτερεύσεις και όχι οι αφίξεις έχουν ισχυρότερη συσχέτιση με τα ταξιδιωτικά έσοδα. Η αύξηση των αφίξεων (και των διανυκτερεύσεων) σημειώθηκε κυρίως σε περιόδους κατά τις οποίες οι τιμές διανυκτέρευσης ήταν χαμηλές.

«Η μείωση στις δαπάνες

συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις»

Η ΤτΕ διαπιστώνει ότι βασική αιτία μείωσης των ταξιδιωτικών εσόδων στην Ελλάδα το 2016, είναι η πτώση των τιμών διανυκτέρευσης στα καταλύματα, ιδιαίτερα την περίοδο αιχμής, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη συνολική μείωση των ταξιδιωτικών εσόδων.

Επίσης, η γενική μείωση στις δαπάνες ανά ταξίδι, αποτυπώνει επιπρόσθετα μια παγκόσμια τάση στον κλάδο του τουρισμού, προς οικονομικότερες τουριστικές προτάσεις σε νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος.

Η μείωση ενδεχομένως συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα που χαρακτήρισε την οικονομική δραστηριότητα σε αρκετές χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ταξιδιώτες.

Για την Ελλάδα, η δαπάνη ανά ταξιδιώτη σχετίζεται επίσης με τη χώρα προέλευσης και τους προορισμούς που επισκέπτονται στην Ελλάδα οι ταξιδιώτες.