Οι καινοτομίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο «έξυπνης εξειδίκευσης» και ανάπτυξης της καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης, αποτέλεσαν πεδίο ενδιαφέροντος για τις εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Βιώσιμη Ενέργεια, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά με κεντρικό σύνθημα «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» διεξήχθησαν 60 εκδηλώσεις όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ευρωβουλευτών, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Βιομηχανίας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Επίσης έγιναν δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις στον «Χώρο δικτύωσης» με παρουσίαση καινοτόμων προγραμμάτων και έργων για καθαρή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια που συμπλήρωσαν τις δραστηριότητες ενημέρωσης και ανάπτυξης συνεργασιών. Όλες οι δραστηριότητες της «Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Εβδομάδας» στοχεύουν στην παρουσίαση των νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες ρυθμίσεις στις ενεργειακές αγορές, στον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, στην ενεργειακή σήμανση, στα κτίρια και στις μεταφορές, στην καινοτομία και στις επενδύσεις ώστε να επιτευχθεί η «Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση». Επίσης, για πρώτη φορά, όπως τονίστηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τίθεται ως απόλυτη προτεραιότητα η εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο ηγέτη σ’ αυτόν τον τομέα, που σε συνεργασία με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να προσφερθούν στους καταναλωτές όλα τα πλεονεκτήματα για καθαρή, αποδοτική, ασφαλή και φθηνή ενέργεια. Για τα ιδιαίτερα ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την καθαρή ενέργεια στα ευρωπαϊκά νησιά μεταξύ των οποίων και η Κρήτη υπήρξαν ειδικές εκδηλώσεις.

Στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Εβδομάδας συμμετείχε εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Ν. Ζωγραφάκης Δ/ντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης.