Με υποτροφία θα κάνουν το διδακτορικό τους περισσότεροι από 500 νέοι επιστήμονεςΜε υποτροφία θα κάνουν το διδακτορικό τους περισσότεροι από 500 νέοι επιστήμονες

Ως μια σοβαρή προσπάθεια ανάσχεσης την μονόπλευρης φυγής των επιστημόνων στο εξωτερικό χαρακτηρίζονται οι 500 υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, που δόθηκαν από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, που έγινε χθες, αφορά στην αξιολόγηση 2.114 προτάσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι προτάσεις υποβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2016 και αξιολογήθηκαν με κριτήριο το επιστημονικό υπόβαθρο και την ικανότητα των υποψηφίων να υλοποιήσουν το ερευνητικό έργο που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της διατριβής τους.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ αποτελούν συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία του ΥΠ.Π.Ε.Θ για τη στήριξη των νέων επιστημόνων και της Έρευνας που διεξάγεται στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την τριετία 2017-19 ανέρχονται σε 240 εκ. ευρώ και προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (60 εκ. ευρώ τα οποία ήδη έχουν καταβληθεί) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (180 εκ. ευρώ). Για τη συγκεκριμένη προκήρυξη αρχικά ήταν διαθέσιμα 8,5 εκ. ευρώ. Όμως εξαιτίας του υψηλού επιπέδου των προτάσεων που υποβλήθηκαν, το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 13,5 εκ. ευρώ, ώστε να γίνει δυνατή η στήριξη μεγαλύτερου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στα 900 ευρώ τον μήνα και η διάρκειά της μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 3 έτη. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μοναδικό παράδειγμα παρέμβασης για τη στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Η κανονικότητα και η συνέπεια στις σχετικές προκηρύξεις δημιουργούν τη δυνατότητα προγραμματισμού και διανοίγουν προοπτικές σταδιοδρομίας για το μέλλον, αποτελώντας ένα σοβαρό βήμα ανάσχεσης της μονόπλευρης φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό.

Για αυτή την πρώτη προκήρυξη ο αριθμός των επιτυχόντων στους τέσσερεις βασικούς επιστημονικούς τομείς αναμένεται να είναι:

• 122 υπότροφοι στις Φυσικές Επιστήμες

• 125 υπότροφοι στις Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες

• 129 υπότροφοι στις Επιστήμες Ζωής

• 129 υπότροφοι στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες.

Επισημαίνεται ότι μέσω της συγκεκριμένης δράσης του ΕΛΙΔΕΚ παρέχεται σημαντική ενίσχυση στον τομέα των Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστημών, ο οποίος πάσχει από χρόνια και σοβαρή υποχρηματοδότηση.

Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζει τη νέα στρατηγική που διαμορφώνεται για την Έρευνα στη χώρα και διατρέχει όλες τις ερευνητικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΛΙΔΕΚ.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψήφιων διδακτόρων αποτυπώνουν έμπρακτα τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τους νέους επιστήμονες, τη σημαντικότερη παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο θεσμός του ΕΛΙΔΕΚ αποτελεί ένα πρόσθετο, πολύτιμο και ευέλικτο εργαλείο στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και πλήρους ερευνητικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις σημερινές ανάγκες της χώρας.

Η ποιότητα και το μέγεθος των παρεμβάσεων αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό αντίδοτο στη δικαιολογημένη απογοήτευση των νέων επιστημόνων και στις τάσεις μονόπλευρης φυγής στο εξωτερικό, το brain-drain που έχει ενταθεί κατά τα χρόνια της κρίσης.

Η δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών και προοπτικών σταδιοδρομίας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Με μια σειρά ανάλογων πρωτοβουλιών που ήδη υλοποιούνται με τρόπο αποτελεσματικό, συνεπή και συγκροτημένο, η κυβέρνηση αξιο- ποιεί βήμα προς βήμα το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα για τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα έχει ως βάση την οικονομία τηςγνώσης»..

Το ΕΛΙΔΕΚ

Με το ΕΛΙΔΕΚ δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ειδικό νομικό πρόσωπο, για τη χρηματοδότηση της Έρευνας που παράγεται αποκλειστικά στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα, δηλαδή από νέους επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες, καθώς και συνεργατικά ερευνητικά προγράμ- ματα ανάμεσα σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως σε δράσεις προβολής της επιστημονικής έρευνας στην κοινωνία. Ο βασικός στόχος του ΕΛΙΔΕΚ είναι η στήριξη, η αναβάθμιση και η ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιοτικής έρευνας στη χώρα. Είναι ένας θεσμός που καλλιεργεί την ερευνητική κουλτούρα και αναμορφώνει το ακαδημαϊκό/ερευνητικό τοπίο της χώρας.

Είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της μονόπλευρης φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό, για την αναχαίτιση του brain drain και την αντικατάστασή του από μία ισορροπημένη κινητικότητα επιστημόνων, το brain circulation.