Τη νομική οδό που θα ακολουθήσει ενάντια στο Υπουργείο Παιδείας που, για ακόμα μια χρονιά ανακοίνωσε πολύ περισσότερους εισακτέους από όσους το Πανεπιστήμιο Κρήτης μπορεί να αντέξει, διερευνά η πρυτανεία του Ιδρύματος. Το παραπάνω ξεκαθαρίζει ο πρύτανης του Π.Κ., καθηγητής, Οδυσσέας- Ιωάννης Ζώρας, σε ανοιχτή επιστολή του. Ο κ. Ζώρας υπενθυμίζει ότι τον Ιανουάριο έστειλε εξώδικο στο Υπουργείο Παιδείας και δημοσιοποίησε τις προτάσεις των τμημάτων για τον αριθμό των εισακτέων αλλά και τις εισηγήσεις όλων των προηγουμένων ετών με αριθμητικά στοιχεία και πίνακες τεκμηρίωσης.

«Και πάλι οι αριθμοί ήταν πέραν των δυνατοτήτων μας, και πάλι χωρίς αιτιολόγηση. Ζητήσαμε 8 φορές τους τελευταίους δύο μήνες ακρόαση από τον υπουργό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε. Κατόπιν τούτων αναγκαζόμαστε να δημοσιοποιήσουμε την αγωνία μας και την αντίρρησή μας και να επιφυλαχθούμε για κάθε νόμιμη ενέργεια που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των φοιτητών μας, νυν και μελλοντικών» τονίζει ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Ο κ. Ζώρας εξηγεί ότι «η καλή ποιότητα εκπαίδευσης απαιτεί διαχειρίσιμους αριθμούς φοιτητών, δυνατότητα διδασκαλίας σε μικρές ομάδες, συχνές εργασίες, πρωτότυπες ή/και δημοσιεύσιμες πτυχιακές διατριβές, συνεχή αλληλεπίδραση φοιτητών – καθηγητών, σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση. Οι τεράστιοι αριθμοί εισακτέων υπονομεύουν τη δυνατότητα υλοποίησης των παραπάνω. Οδηγούν σε αναγκαστική «μετωπική διδασκαλία» σε μεγάλα αμφιθέατρα (που και εκεί δεν υπάρχουν πια αρκετές θέσεις), σε ελλιπή παρακολούθηση, σε προαιρετικές διπλωματικές, σε συνεχείς εξετάσεις για την αποσυμφόρηση των τμημάτων από λιμνάζοντες φοιτητές, σε αδυναμία κάλυψης των αναγκών. Με λίγα λόγια, ενώ οι απαιτήσεις καλής ποιότητας εκπαίδευσης αυξάνονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο ακαδημαϊκό περιβάλλον, οι εξωπραγματικές αναλογίες φοιτητών ανά διδάσκοντα καθίστανται τροχοπέδη για την ανάπτυξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων».

Στην επιστολή του παραθέτει στοιχεία για τις αναλογίες φοιτητών/διδάσκοντα σε χώρες της Ευρώπης, στα οποία φαίνεται ότι οι αναλογίες στα ελληνικά πανεπιστήμια σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες σχολών είναι πολλαπλάσιες από εκείνες των άλλων χωρών (ακόμη και σε σύγκριση με τα πανεπιστήμια της Τουρκίας).

Ο πρύτανης του Ιδρύματος τονίζει: «Αν λοιπόν θέλει η Πολιτεία να δώσει ελεύθερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση ας το κάνει. Όμως ας το κάνει όπως πρέπει. Με τις αντίστοιχες θέσεις καθηγητών, τις αντίστοιχες υποδομές, τις αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας, τις αντίστοιχες δαπάνες εκπαίδευσης και φοιτητικής μέριμνας. Αν δεν μπορεί ας μην το κάνει στον βαθμό που το κάνει η Γερμανία (που αύξησε τις δαπάνες για τα Πανεπιστήμιά της κατά 30%), ας το κάνει τουλάχιστον στο βαθμό που το κάνει η Τουρκία!».