Μήνας διαλόγου και δράσεων για την υγεία από τη Νέα Δημοκρατία.

Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία είναι αυτό της υγείας.

Για τη Νέα Δημοκρατία, μεταρρύθμιση στην υγεία σημαίνει σεβασμός, βοήθεια, γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών Υγείας σε όλους τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί την πρωτοβουλία «7 Απριλίου - 7 Μαΐου: Μήνας διαλόγου και δράσεων για την Υγεία».

Η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε σειρά συναντήσεων και επισκέψεων σε νοσοκομεία για την ανάδειξη των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν το χώρο της υγείας.

Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να ακούσει από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο έργο τους.