Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) μετά την επιτυχημένη πορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προχωρεί στον προγραμματισμό και στην Κρήτη ενός μοναδικού και ολοκληρωμένου προγράμματος, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (1η Σειράς Κρήτης).

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ειδίκευσης των στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στους βασικούς τομείς της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και, μέσω αυτής, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων - οργανισμών όπου απασχολούνται.

H ΕΕΔΕ με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού συνεχίζει να συμβάλλει:

• στη δύσκολη προσπάθεια δημιουργίας αξίας από τις επιχειρήσεις - οργανισμούς

• στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

• στην ενίσχυση της συμβολής του Α.Δ. στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

• στην αναβάθμιση του Management

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Υπευθύνους προσωπικού και στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού

• Διευθυντές ή προϊσταμένους Τμημάτων μιας επιχείρησης

• Ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Σε στελέχη ή σύμβουλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Έναρξη στο Ηράκλειο: 05/05/2017.

Προθεσμία για αιτήσεις: έως 24/04/17.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2018 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στα Ελληνικά, δύο διήμερα το μήνα, Παρασκευή 17:00-21:30 και Σάββατο 09:00-17:00. (Διακοπές: Καλοκαίρι – Χριστούγεννα - Πάσχα).

Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν το κόστος συμμετοχής μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γ. Σαρρή ή στην κα Πανακάκη Μ. στη διεύθυνση: Ε.Ε.Δ.Ε. Κρήτης, Κονδυλάκη 105 & Βάρνης, 713 05, Θερισσός, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ: (2810) 25 88 69 FAX:(2810) 25 84 13, [email protected] Web Site: www.eede.gr