Του Γιάννη Ζωράκη

Συνεχίζεται για μία ακόμα χρονιά το κύμα κατάθεσης πινακίδων σε όλες τις εφορίες συμπεριλαμβανομένων και της Κρήτης.

Η προθεσμία για την κατάθεση πινακίδων εκπνέει αύριο, ενώ τις τελευταίες ημέρες οι ουρές πολιτών που θέλουν να απαλλαγούν από τέλη κυκλοφορίας και φόρους είναι τεράστιες. Υπενθυμίζεται ότι όσοι πολίτες καταθέσουν τις πινακίδες τους για οχήματα έως 1928 κυβικών εκατοστών θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του 2017, τα οποία φθάνουν έως και τα 300 ευρώ.

Όσοι καταθέσουν πινακίδες για οχήματα άνω των 1928 κυβικών εκατοστών που κυκλοφόρησαν μετά το 2006 απαλλάσσονται επιπρόσθετα και από το φόρο πολυτελείας, αλλά και από τα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς για τις δηλώσεις του 2017 δεν θα συνυπολογιστούν στο εισόδημα τους.

Τονίζεται ότι τόσο οι πινακίδες όσο και η άδεια κυκλοφορίας, αφού κατατεθούν, παραμένουν στην εφορία για διάστημα ενός χρόνου. Μετά από αυτό το χρονικό όριο οι πινακίδες καταστρέφονται.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να παραλάβουν ξανά τις πινακίδες των οχημάτων τους, αφού πρώτα πληρώσουν τα προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας. Μετά την καταστροφή των πινακίδων ωστόσο, πρέπει να πληρώσουν και την κατασκευή νέων πινακίδων, εφόσον αυτές έχουν καταστραφεί.

Δικαιολογητικά

Πλήθος δικαιολογητικών απαιτούνται για την κατάθεση των πινακίδων στις κατά τόπους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην εφορία για δήλωση ακινησίας: άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού του 2016, από όπου πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ. και την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2016. Επίσης χρειάζεται αντίγραφο του εντύπου Ε9 από το οποίο προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει ιδιόκτητη θέση στάθμευσης για να αφήσει το όχημά του. Αν το Ε9 δεν περιλαμβάνει θέση στάθμευσης θα πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο για μια θέση πάρκινγκ. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι στον φορολογούμενο έχει παραχωρηθεί μια θέση στάθμευσης από κάποιο άλλο πρόσωπο. Στην περίπτωση που ο προσερχόμενος στην εφορία δεν είναι ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα και σχετική εξουσιοδότηση.Μέχρι 2 Ιανουαρίου η πληρωμή των τελών

Παρατείνεται μέχρι τις 2 Ιανουαρίου η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας λόγω του ότι η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησής τους συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες. Για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τους ήταν η 31η Δεκεμβρίου, δηλαδή παραμονή Πρωτοχρονιάς και Σάββατο, που οι υπηρεσίες και οι τράπεζες δεν λειτουργούν. Για το λόγο αυτό η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη που είναι η Δευτέρα 2 Ιανουαρίου.