Με μια απόφαση - κόλαφο για τον ΟΠΑΠ, η Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής της Κομισιον έκρινε ότι ο κανονισμός λειτουργίας των VLTs που πρόσφατα υιοθέτησε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και η κυβέρνηση, δεν είναι σύμφωνος  την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των παικτών.

Η ΕΕ ζητά από την κυβέρνηση:

-Να παράσχει περαιτέρω πληροφόρηση σε σχέση με τις αλλαγές  στο νομικό πλαίσιο για τα οn line τυχερά παιχνίδια.

-Να αναθεωρήσει τον κανονισμό λειτουργίας των VLTs που υιοθετήθηκε στις 25/10/16 και «σε  κάθε περίπτωση να απόσχει από την εφαρμογή του».

Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις, αν όχι «μπλοκάρισμα» της διαδικασίας τοποθέτησης και λειτουργίας «παιχνιδομηχανών» από τον ΟΠΑΠ.