Με μια απόφαση - κόλαφο για τον ΟΠΑΠ η Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής έκρινε ότι ο κανονισμός λειτουργίας των VLTs (τα γνωστά «φρουτάκια») που πρόσφατα υιοθέτησε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και η κυβέρνηση δεν είναι σύμφωνος την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των παικτών.

Η ΕΕ ζητά από την kυβέρνηση:

-Να παράσχει περαιτέρω πληροφόρηση σε σχέση με τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τα οn line τυχερά παιχνίδια. -Να αναθεωρήσει τον κανονισμό λειτουργίας των VLTs που υιοθετήθηκε στις 25/10/16 και «σε κάθε περίπτωση να απόσχει από την εφαρμογή του». Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις, αν όχι «μπλοκάρισμα» της διαδικασίας τοποθέτησης και λειτουργίας «παιχνιδομηχανών» από τον ΟΠΑΠ. Η επιστολή υπογράφεται από τον αρμόδιο διευθυντή κ. Hubert Gambs και εκτός της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής κ. Παπαδοπούλου, στην οποία απευθύνεται, κοινοποιείται σε σύμβουλο του υπουργού Οικονομικών και στον pρόεδρο της ΕΕΕΠ.

Ο κ. Gambs αναφέρει ότι τα μέτρα για τα VLTs που είχαν υιοθετηθεί με τις αποφάσεις 143/2 και 158/2, τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο 2015, σε σχέση με τη συμμετοχή στα VLTs ήταν βελτιωμένα όσον αφορά την προστασία των παικτών, καθώς είχαν περιοριστεί οι δυνητικές απώλειες τους, υπήρχε προσδιορισμένος χρόνος συμμετοχής τους, είχε μειωθεί το ύψος των κερδών τους και είχαν καθοριστεί ελάχιστα όρια απόστασης του ενός μαγαζιού με φρουτάκια από το άλλο. «Σε αντίθεση η απόφαση 225/2» αναφέρεται στην επιστολή «ανακαλεί όλη την πρόοδο που είχε γίνει με τις προηγούμενες αποφάσεις».

Η επιστολή καταλήγει ότι με την επισήμανση ότι η τελευταία απόφαση περιλαμβάνει τροποποιήσεις που αποσυνθέτουν την πρόοδο που είχε σημειωθεί με τις αποφάσεις του 2015 για τους όρους προστασίας των παικτών και για αυτό καλεί τις ελληνικές αρχές να μην εφαρμόσουν την απόφαση 225/5 της 26 Οκτωβρίου 2016.Επιτροπή Παιγνίων: «Από τους πιο αυστηρούς στην Ευρώπη ο κανονισμός για τα VLTs»

Ο νέος κανονισμός για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs συγκαταλέγεται στους πιο αυστηρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρει σε χθεσινή της ανακοίνωση η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η ΕΕΕΠ τοποθετήθηκε μετά την επιστολή που εστάλη από τη Διεύθυνση Εκσυγχρονισμού Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GROW E2/RW/ik(2016) 7811485) με θέμα «Ελληνική Νομοθεσία Παιγνίων».

Όπως επισημαίνει η ΕΕΕΠ είναι στη διάθεση των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει συγκριτικά στοιχεία και πλήρη τεκμηρίωση, εάν και εφόσον δεν είναι διαθέσιμα, για τους ισχύοντες κανονισμούς των Κρατών Μελών της Ε.Ε. που αποδεικνύουν ότι ο νέος κανονισμός για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs που εκδόθηκε με την με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συγκαταλέγεται στους πιο αυστηρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα η Ε.Ε.Ε.Π προτίθεται να παράσχει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.