Η Attica Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία προχωρά στη συγκρότηση ενός μηχανισμού για την αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων με την συμμετοχή διεθνών επενδυτών.

Παράλληλα, μέσα από την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας θα δοθεί η δυνατότητα κεφαλαιακής ενίσχυσης και επάρκειας της τράπεζας σύμφωνα με τις επιταγές των ελληνικών και ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

Η διοίκηση της τράπεζας – επικεφαλής της οποίας βρίσκεται ο κ. Θόδωρος Πανταλάκης – έχει ανοίξει ένα κύκλο διαβούλευσης με διεθνείς επενδυτές (7 τον αριθμό) απο τους οποίους θα προκύψει τελικά ο ένας που θα κληθεί να συμμετάσχει και στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.).