Το μεγάλο βήμα για τα υδροπλάνα στο Ηράκλειο έγινε με την την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων “για τη δημιουργία υδατοδρομίου” που δημοσίευσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τώρα απαιτείται και το μεγαλύτερο που είναι τα γραφειοκρατικά εμπόδια και κυρίως, όπως έχει γράψει η “Π”, να ξεπεραστούν οι αιτιάσεις της Αρχαιολογίας.

Εκτός του Ηρακλείου, μέχρι στιγμής, το υπουργείο έχει εγκρίνει τις περιβαλλοντικές άδειες για τις εξής περιοχές: Αγία Μαρίνα Γραμματικού, Αλόννησος, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Παξοί, Πάτμος, Πάτρα, Ρέθυμνο, Σκόπελος, Σκύρος και Τήνος. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την περιοχή του Λαυρίου. Το υδατοδρόμιο θυμίζουμε ότι προβλέπεται εντός του λιμένα και κοντά στο κτίριο του Ψυγείου. Κατά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξετάστηκε αν οι περιβαλλοντικές παράμετροι μεταβάλλονται από την κατασκευή και λειτουργία του Υδατοδρομίου στον Λιμένα Ηρακλείου. Για την ίδρυση και εγκατάσταση του προτεινόμενου υδατοδρομίου στο Λιμένα Ηρακλείου θα απαιτηθούν περιορισμένης κλίμακας επεμβάσεις επί των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του λιμένα, και συγκεκριμένα μια νέα πλωτή προβλήτα (ελαφριά και αναιρούμενη κατασκευή) και ένα μικρό κτίριο προκάτ ως χώρος αναμονής επιβατών. Οι παραπάνω δυο επεμβάσεις καθότι μικρές και αντιστρεπτές δεν δημιουργούν περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Οι επιβαρύνσεις

Κατά τη λειτουργία του υδατοδρομίου εξετάσθηκαν επίσης διάφορες περιβαλλοντικες παράμετροι που πιθανόν να επηρεαστούν. Το Υδροπλάνο δεν έχει αξιόλογους αέριους ρύπους (το καύσιμο του είναι απαλλαγμένο από πτητικές και επιβαρυντικές ουσίες) αλλά ούτε και υγρά απόβλητα (σεντινόνερα). Τα ελάχιστα αστικά απορρίμματα θα διαχειριστούν εύκολα.

Επίσης οι πτήσεις των υδροπλάνων δεν θα επηρεάσουν το κλίμα της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, το τοπίο. Δεν θα απαιτηθούν νέες τεχνικές υποδομές και δεν θα μεταβληθούν οι χρήσεις γης στην περιοχή του Λιμένα Ηρακλείου, όπως και οι υδατικοί πόροι. Οι επιπτώσεις που δύνανται να υποστεί το ατμοσφαιρικό περιβάλλον από τη λειτουργία των υδροπλάνων είναι μηδενικές.

Συμπερασματικά όπως προκύπτει από τη μελέτη:

• Η λειτουργία του προτεινόμενου υδατοδρομίου εντός του υφιστάμενου Λιμένα Ηρακλείου δεν αναμένεται να επιφέρει αξιοσημείωτες σωρευτικές – συνεργιστικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα είναι αμελητέα λόγω κυρίως της μικρής κλίμακας και της φύσης του υδατοδρομίου.

• Για την αντιμετώπιση των ασθενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κυρίως από τη Φάση Λειτουργία του Υδατοδρομίου προτείνεται η λήψη προληπτικών μέτρων.

•Επίσης, προτείνεται η λειτουργία ενός Προγράμματος Παρακολούθησης της Λειτουργίας του Υδατοδρομίου, ώστε να καταγράφονται, παρακολουθούνται και ελέγχονται διαχρονικά οι κύριες περιβαλλοντικές παράμετροι (ποιότητα υδάτων, θόρυβος).