Περισσότερα απ’ όσο γνωρίζουμε είναι τελικά τα χρέη του δημοσίου προς την αγορά. Αυτό αποκαλύπτει η έκθεση συμμόρφωσης των θεσμών αναφορικά με την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αποκαλύπτει «κρυφά» χρέη προς τους ιδιώτες ύψους 3 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει στα τέλη Ιουνίου, οπότε άρχισε η διαδικασία εξόφλησής τους, οι οφειλές έφταναν τα 9,55 δισ. ευρώ και αφορούσαν: χρέη της γενικής κυβέρνησης, επιστροφές φόρου που έχουν εκκαθαριστεί, επιστροφές φόρου που δεν έχουν εκκαθαριστεί και πληρωμές συνταξιοδοτικών αιτημάτων που δεν έχουν ακόμα εκκαθαριστεί.

Ακόμα και μετά τις πληρωμές που έγιναν, και για τις οποίες οι θεσμοί αποδίδουν τα εύσημα καθώς αναγνωρίζουν τη σημαντική πρόοδο που επετεύχθη το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο (οι μικτές πληρωμές έφτασαν στο 104% και οι καθαρές στο 84%, ενώ ο στόχος ήταν 80%), στα τέλη Σεπτεμβρίου οι συνολικές οφειλές παρέμεναν πάνω από τα 8 δισ. (8,045 δισ. ευρώ).

Η διαφορά από τα στοιχεία που δημοσιεύονται κάθε μήνα έγκειται προφανώς στο ότι στην έκθεση υπολογίζονται επιστροφές φόρου που δεν έχουν εκκαθαριστεί αλλά και αιτήματα συνταξιοδότησης που επίσης δεν έχουν τύχει επεξεργασίας.

Αυτό σημειώνουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών που σημειώνουν ότι τα συγκεκριμένα ποσά δεν περιλαμβάνονται στα καταγεγραμμένα ληξιπρόθεσμα του Δελτίου Γενικής Κυβέρνησης αφού δεν έχουν εκκαθαριστεί, συμπεριλαμβάνονται όμως στο πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων που χρηματοδοτούν οι Θεσμοί.

Οι συνολικές οφειλές προέρχονται από:

•Φορείς γενικής κυβέρνησης (3,6 δισ. ευρώ αντί 5 δισ. τέλη Ιουνίου)

• Επεξεργασμένες επιστροφές φόρου (1,439 δισ. αντί 1,341 δισ. ευρώ)

• Μη επεξεργασμένες επιστροφές φόρου (1,580 δισ. ευρώ αντί 1,766 δισ. ευρώ)

• Μη επεξεργασμένα αιτήματα συνταξιοδότησης (1,412 από 1,439 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου καθώς στο μεσοδιάστημα διατέθηκαν μόλις 27 εκατ. ευρώ).

Αυτό σημαίνει ότι με την εκταμίευση και του 1,7 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση καλείται να κάνει αγώνα δρόμου για να συνεχιστεί η σταδιακή εξόφληση των οφειλών προς την αγορά, στοιχείο απαραίτητο για να τονωθεί η ρευστότητα.

Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η αναφορά της έκθεσης ότι «οι θεσμοί αναγνωρίζουν τη σημαντική πρόοδο που έγινε για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων. Ωστόσο, παρά τη ρευστότητα που παρείχε το πρόγραμμα, δομικές αδυναμίες που οδηγούν στη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων παραμένουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν προχωρώντας οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα Δημόσιας Διαχείρισης»…