Ακόμα και στη Βραζιλία εξάγει εφαρμογές υγείας το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας!

Το ΙΠ-ΙΤΕ πρωτοπορεί σε θέματα ψηφιακής υγείας καθώς, όπως εξηγεί στην «Π» ο επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, κ. Δημήτρης Κατεχάκης, εδώ και χρόνια συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και έχει καταφέρει να αναπτύξει εφαρμογές και προϊόντα που σήμερα είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε μεγάλο αριθμό μονάδων υγείας στην Ελλάδα αλλά και σε φορείς του εξωτερικού.

«Τα περισσότερα είναι τμήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων και χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πρακτική πλέον, υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες υγείας στην Ελλάδα τις οποίες υποστηρίζουν, πρόκειται για μεγάλα νοσοκομεία, όπως το “Αλεξάνδρα” στην Αθήνα, το Θριάσιο στην Ελευσίνα και το Δαφνί, αναφέρει ο κ. Κατεχάκης.

Το ΙΤΕ έχει στηρίξει μονάδες υγείας στην Αθήνα, την Πάτρα, τα Δωδεκάνησα, αλλά δε συνεργάζεται ακόμα με νοσοκομεία της Κρήτης.

Η παραπάνω δραστηριότητα έχει προσφέρει έσοδα στο Ίδρυμα, ενώ δημιούργησε και επιπλέον θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, υπάρχουν περισσότερο εξειδικευμένα προϊόντα που έχουν να κάνουν με την υπολογιστική ιατρική, όπως ο προσωπικός φάκελος ασθενή, τα οποία αξιοποιούνται σήμερα, δοκιμάζονται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διεθνών κοινοπραξιών. Μία εφαρμογή αφορά την προσωποποιημένη παρακολούθηση ασθενών με διαβήτη και λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμα, υπάρχει η πλατφόρμα επεξεργασίας εικόνας (doctor eye) που πρόσφατα παρουσιάστηκε στη Βραδιά Ερευνητή και χρησιμοποιείται σε πραγματική κλινική έρευνα σε νευροβλάστωμα στη Γερμανία και το Βέλγιο. Επίσης, έχει αναπτυχθεί μία συνεργατική πλατφόρμα για την παθολογία, η οποία χρησιμοποιείται για να κάνει επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων για ψηφιακές εικόνες παθολογίας και αξιοποιείται στο Βέλγιο, την Ελβετία και τη Βραζιλία. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές, όπως το personal medical information recommender , ένα εργαλείο για εξατομικευμένες συστάσεις σύμφωνα με τις ατομικές προτιμήσεις και ιατρικές εγκαταστάσεις και ενσωματώνεται σε άλλα εργαλεία στη Γερμανία και την Ιταλία.

Τέλος, κάποιες επεκτάσεις προσωποποιημένου ηλεκτρονικού φακέλου για τη συλλογή στοιχείων προφίλ και ενδυνάμωση χρηστών μέσω συστάσεων και προειδοποιήσεων, υπάρχουν στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται πως οι δραστηριότητες του κέντρου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας. Η σύνδεση με την έρευνα είναι άμεση, μιας και αποτελεί τμήμα του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιο-ιατρικής, με επικεφαλής τον δρ. Μαριά Κωνσταντίνο. Οι ερευνητικές δράσεις του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (ΕΥΒΙ) του ΙΠ- ΙΤΕ στρέφονται γύρω από την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στην ευρύτερη περιοχή της εξατομικευμένης, προγνωστικής, καθώς και προληπτικής ιατρικής.