Στο ίντερνετ όλα τα περιουσιακά στοιχεία: Έρχεται το ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες»

Τα περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες θα βρίσκονται στο εξής σε δημόσια έκθεση. Ακόμα και τα κοσμήματα αξίας ή τα λεφτά που φυλάνε στο σπίτι τους, θα πρέπει να δηλώνονται στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα περιουσιολογίου, ενώ μετά τα στοιχεία τους θα αναρτώνται και στο διαδίκτυο όπου θα παραμένουν προσβάσιμα σε όλους για μια τριετία! Αυτό αυτομάτως κάνει όλους τους ιδιοκτήτες δυνάμει θύματα συμμοριών και ληστών.

Το μόνο που θα μένει κρυφό θα είναι η διεύθυνση, άλλα άπαντες γνωρίζουν πόσο εύκολο είναι αυτή να βρεθεί! Από την 1η Οκτωβρίου χιλιάδες βουλευτές, δικαστικοί, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατροί, αστυνομικοί, διαιτητές και δημοσιογράφοι, όλοι όσοι είχαν υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες τα προηγούμενα χρόνια θα κληθούν για πρώτη φορά να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, αποτυπώνοντας μάλιστα σε αυτές ακόμα και τα λεφτά στο στρώμα στον βαθμό που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.

Πρόστιμα

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται θα έχουν ως εξής:

- για μη υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 150 έως 400 ευρώ και θα εισπράττεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για μη υποβολή της δήλωσης μετά την πάροδο 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ή για υποβολή ανακριβούς δήλωσης προβλέπεται ποινή φυλάκισης και πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Εφόσον από την υποβολή ανακριβούς δήλωσης προκύπτει απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου τότε η ποινή φυλάκισης μπορεί να φθάσει ακόμη και τα δυο έτη και το πρόστιμο ακόμη και τις 500.000 ευρώ.

- Το περιεχόμενο των δηλώσεων πόθεν έσχες των υποχρεωτικά ελεγχόμενων θα είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου σε όποιον το επιθυμεί (όπως συμβαίνει σήμερα με το πόθεν έσχες υπουργών και βουλευτών). Δεν θα δίνονται στη δημοσιότητα “ευαίσθητα” στοιχεία, όπως είναι διευθύνσεις κατοικιών, μετρητά που φυλάσσονται εκτός τραπεζικού συστήματος, αξίες τιμαλφών και άλλων πολύτιμων αντικειμένων καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.  Όπως έλεγε χθες κυβερνητικό στέλεχος πρόκειται σύντομα να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα επιλύει ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόχρεων.

Τι δηλώνεται 

Αναλυτικά, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν με ηλεκτρονικό τρόπο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο taxisnet, 14 πίνακες. Αυτοί αφορούν:

1. Στοιχεία υπόχρεου (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, μητρός, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, φορέας, ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση, κλάδος, βαθμός, καθήκοντα υπόχρεου, ημερομηνία διορισμού, ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας, ημερομηνία απώλειας ιδιότητας, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κατοχή περιουσίας στο εξωτερικό).

2. Οικογενειακή κατάσταση (σύζυγος, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ συζύγου, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση συζύγου) 

3. Στοιχεία ανήλικων τέκνων (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης)

4. Στοιχεία οικείων (παππούδες, γιαγιάδες, ενήλικα τέκνα, θετά τέκνα, γονέας, θετός γονέας, αδέλφια)

5. Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ( ποιος τα εισέπραξε, το είδος του εσόδου, το νόμισμα, το συνολικό ποσό)

6. Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος . 

7. Θυρίδες σε τράπεζες , ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα

8. Φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων μετρητά άνω των 15.000 ευρώ και τιμαλφή, πολύτιμα είδη , πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι εφόσον η αξία του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ

9. Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα 

10. Ακίνητα- περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά 

11. Κάθε χρήσης οχήματα 

12. Πλωτά μέσα 

13. Εναέρια μέσα 

14. Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση ή νομική οντότητα.