Τη σύναψη 305 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού για διάστημα οκτώ μηνών ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Από τις 305 προσλήψεις, οι 32 αφορούν σε δήμους της Κρήτης και συγκεκριμένα 16 άτομα στο Δήμο Φαιστού, 15 άτομα στο Δήμο Αγ. Νικολάου και 1 άτομο στο Δήμο Αποκορώνου.