Τελικά ποιος συγκαλεί το συντονιστικό για τις πυρκαγιές; Ποιος έχει την ευθύνη για την απαγόρευση κυκλοφορίας; Ποιος δίνει την άδεια; Ευτυχώς που το υπουργείο Εσωτερικών- Προστασίας του Pολίτη βρήκε τον τρόπο!

Όλα τα ‘χαμε στην πολιτική προστασία, η γραφειοκρατία μας έλειπε! Αυτή προσπαθεί να υπερκεράσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δημιουργεί ένα σύστημα εμπλέκοντας τους πάντες ενόψει της αντιπυρικής προστασίας.

Και μάλιστα με επείγον έγγραφό του ο υπουργός κ.Τόσκας αναφέρει ότι οι συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης (που δεν υπάρχουν, αφού είναι υπηρεσιακοί αναπληρωτές τος!) θα πρέπει να εξουσιοδοτούν τους περιφερειάρχες να συγκαλούν το συντονιστικό όργανο. Κι αυτοί με τη σειρά τους να εξουσιοδοτούν τους…αντιπεριφερειάρχες. Τέτοια λεπτομέρεια!

“Είναι από αυτά τα έγγραφα που εκθέτουν το κράτος μας” σχολιάζει ο αντιπεριφερειάρχης κ.Κουκιαδάκης που βλέποντας το σχετικό έγγραφο αναφέρει ότι πρέπει να περιμένει τις εξουσιοδοτήσεις για να συγκαλέσει το συντονιστικό για τις πυρκαγιές!

“Φανταστείτε να πρέπει να παίρνουμε τις άδειες αυτές για να συγκαλέσουμε και να συντονίσουμε!” λέει δηκτικά ο κ.Κουκιαδάκης που μάλλον έκπληκτος από αυτό το έγγραφο οφείλει να περιμένει οδηγίες.

Τι λέει το… επείγον έγγραφο του κ. Τόσκα;

Λαμβάνοντας υπόψιν “την εμπειρία των τελευταίων αντιπυρικών περιόδων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την ετοιμότητα των εμπλεκομένων κρατικών φορέων και των ΟΤΑ σε μέσα και υπηρεσίες κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τα οποία το ΚΣΟΠΠ προτείνει οι συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, όπως με απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ”ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους”.

Και καταλήγει:

“Δεχόμαστε την πρόταση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή εκφράστηκε κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τα εν λόγω μέλη του ΚΣΟΠΠ και ορίζουμε όπως οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, με απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

Οι ακριβείς περιοχές, ο χρόνος απαγόρευσης καθώς και όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου θα καθοριστούν στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και δύναται να ισχύουν καθ’όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου”.