Το μεγάλο κεφάλαιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) ανοίγει σήμερα το απόγευμα ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο ευρείας διαβούλευσης που συγκαλεί με τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να συναποφασίσουν ένα κοινό πλαίσιο δράσης το οποίο θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες που συνδέονται με τα τεχνικά έργα,αλλά και τη γενικότερη κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση της πόλης και ειδικότερα των περιοχών με μειονεκτικά χαρακτηριστικά.

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) είναι μια αναλυτική μελέτη μέσα από την οποία επιχειρείται να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε έργα, σχεδιασμούς και αναπτυξιακές παρεμβάσεις που αφορoύν στη βελτίωση των υποδομών, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, την ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό, στην αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, τη συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) διαμορφώνεται και υλοποιείται μετά από διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, επιμελητηρίων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πόλης, καθώς θα κληθούν να αναλάβουν την υλοποίηση μέρους των δράσεων που θα συμφωνηθούν.

Με την έγκριση του ΣΟΑΠ ο Δήμος Ηρακλείου θα έχει στα χέρια του ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο, ένα μέρος του οποίου θα το υλοποιήσει μέσα από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το οποίο έχει εξασφαλισμένο προϋπολογισμό περίπου 24 εκ. ευρώ για το Ηράκλειο και τα Χανιά και αφορά σε δράσεις στο παράκτιο μέτωπο και στην παλιά πόλης του Δήμου Ηρακλείου.

Στο ΣΟΑΠ θα περιλαμβάνονται, όμως, επιπλέον για όλο τον δήμο Ηρακλείου πρόσθετα έργα και δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από άλλες πηγές του ΣΕΣ 2014 – 2020 αλλά και μέσω εθνικών πόρων, συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και χορηγιών.

Στο πλαίσιο του ΣΟΑΠ και μέσα από τη διαβούλευση που θα επιδιώξει ο Δήμος Ηρακλείου με τους τοπικούς φορείς θα σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα δράσης με το οποίο θα αξιοποιηθούν και θα αναδειχτούν τα ειδικά χαρακτηριστικά της πόλης, όπως το λιμάνι του Ηρακλείου και το παράκτιο μέτωπο ή ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού. Επίσης βασική στόχευση του προγράμματος είναι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές καθώς και στο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων κατά συνέπεια θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, θα ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή όπως επίσης και η σύνδεση του λιμανιού και του παράκτιου μετώπου με τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και με επιμέρους ζώνες ιστορικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Εντός των ορίων του ΣΟΑΠ περιλαμβάνονται 16 Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ) εκ των οποίων οι 11 ΠΕ εντάσσονται και εντός της περιοχής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης- ΒΑΑ, στο σύνολο της έκτασής τους ή σε τμήμα της. Οι περιοχές αυτές είναι η Αμμουδάρα, περιφερειακό κέντρο, τα Καμίνια η Αγία Τριάδα, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Μηνάς ο Άγιος Τίτος, η περιοχή Βαλιδέ Τζαμί (ευρύτερη περιοχή της πλ. Κορνάρου) το ανατολικό κέντρο, οι περιοχές Χρυσοπηγή -Πόρος -Κατσαμπάς , Δημοκρατίας – Ανάληψη, η συνοικία Δημητρίου Μπεντεβή, ο Κάτω Κατσαμπάς – Μετόχι Παπά Τίτου Παγκρήτιο, ο Άγιος Ιωάννης και τέλος η περιοχή των Μεσαμπελιών και της Φορτέτσας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στα όρια του ΣΟΑΠ εντάσσονται και οι ζώνες προστασίας Α και Β του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Γιάννη Αναστασάκη, για την επίτευξη του οράματος – στρατηγικού στόχου για τον Δήμο Ηρακλείου διαμορφώνεται στο πλαίσιο του ΣΟΑΠ, πολυτομεακό πρόγραμμα με συνδυασμένες πολλαπλασιαστικές παρεμβάσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται σε άξονες στρατηγικής για το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του ΣΟΑΠ, όπου περιλαμβάνεται και η περιοχή εφαρμογής ΒΑΑ. Η πρόκληση είναι η αναβάθμιση και ανάπτυξη του κεντρικού αστικού πυρήνα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το παράκτιο μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου και την παλιά πόλη. Επισημαίνεται η προτεραιότητα για αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου και βελτίωση της σύνδεσής του με την πόλη ώστε να αναδειχθεί η κεντρική περιοχή σε μητροπολιτικό κέντρο διαπεριφερειακής εμβέλειας με άξονα την έρευνα την τεχνολογία τον πολιτισμό, καθώς και το ισχυρό κέντρο κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου.