“Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας”: Ένα σημαντικό εργαλείο για

την καταπολέμηση της ανεργίας


Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στο νησί και την καταγραφή των εργασιακών αναγκών ανά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχωρούν από κοινού στην υλοποίηση ενός καινοτόμου πανελλαδικού προγράμματος με την ίδρυση-λειτουργία του «Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» με εξαετή λειτουργία-παρακολούθηση. Ο μηχανισμός θα υποστηρίζει την Περιφέρεια στη διαμόρφωση πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και στη διατύπωση κατευθύνσεων για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το σχετικό έργο υπογράφηκε στην Περιφέρεια από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, παρόντων του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα, του αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Παναγιώτη Σημανδηράκη, και των μελών της ομάδας διοίκησης του επιστημονικού έργου, κοσμήτορα Θετικών Επιστημών Μιχάλη Ταρουδάκη, και του καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Νίκου Παπαδάκη. Η λειτουργία του έργου εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και προβλέπει:

Α. Την ολοκλήρωση της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στην αγορά εργασίας στην Κρήτη εντός του 2016 σε δύο φάσεις ως εξής :

• Την αποτύπωση της κατάστασης από επεξεργασία-ανάλυση δευτερογενών στοιχείων εντός του α΄ εξαμήνου 2016.

• Την επικαιροποίηση – επιβεβαίωση των στοιχείων μετά από πρωτογενή έρευνα ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2016

Β. την ετήσια επικαιροποίηση των Δεδομένων στην αγορά εργασίας στην Κρήτη για 5 έτη δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2017-2021. Για το 2019 προβλέπεται υλοποίηση εκ νέου πρωτογενούς έρευνας ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων.

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα διατύπωσης περιφερειακής στρατηγικής, με βασικό στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία πλήττει τον ενεργό πληθυσμό και κυρίως τους νέους του τόπου μας.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενος στο έργο επεσήμανε ότι «πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που ανατίθεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης αναθέτουμε το έργο σε καταξιωμένο επιστημονικό προσωπικό για να μπορέσουμε να έχουμε ένα στόχο τη μείωση της ανεργίας, μέσα από το Παρατηρητήριο. Ένας στρατηγικός σχεδιασμός, ένα καινοτόμο έργο για την Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα με δράση έως το 2022» και πρόσθεσε: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μείωση της ανεργίας ειδικά στους νέους μας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση, για τους νέους επιστήμονες στην αγορά εργασίας, για να γνωρίζουμε που οδηγούμαστε με κυρίαρχο στόχο την αναχαίτιση της εξόδου των νέων μας στο εξωτερικό».

Από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας ανέφερε: « Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο βρίσκονται μπροστά σε ένα τοπίο κακών εργασιακών σχέσεων και έλλειψης εργασίας. Το Παρατηρητήριο που θα έχει δραστηριότητα βάθους εξαετίας θα μας βοηθήσει εξαιρετικά να κατανείμουμε την εργασία αναλόγως των ειδικοτήτων και των δραστηριοτήτων όπως αυτές παρουσιάζονται. Το Πανεπιστήμιο μέσω της επιστημονικής ομάδας του Παρατηρητηρίου θα κάνει έλεγχο της κινητικότητας του προγράμματος και θα καταλήξει σε συμπεράσματα τα οποία θα είναι εξαιρετικά χρήσιμα όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο, την Περιφέρειά μας αλλά για όλη την Ελλάδα και τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, των παραγωγικών τάξεων».