Παίρνουν από τον κόσμο και τα δίνουν στα κόμματα

Παίρνουν τα λεφτά από τον κόσμο (μισθωτούς και συνταξιούχους) και τα μοιράζουν στους άθλιους κομματικούς στρατούς που χρεοκόπησαν την Ελλάδα!

Ετσι, έξι εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (6.330.000,00 ευρώ) ευρώ θα κατανεμηθούν για την τακτική χρηματοδότηση και την οικονομική ενίσχυση των κομμάτων για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

Αυτό προβλέπεται σε Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΦΕΚ 956/Β/2015 που τιτλοφορείται «Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α΄ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων». Το ποσό θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2015 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 2595 του Ειδ. Φορέα 07−130.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι δυνάμει των σχετικών 10, 11 και 12 αναστέλλεται η καταβολή ποσού 451.950,36 ευρώ για την τακτική χρηματοδότηση και ποσού 90.390,07 ευρώ για οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς στο δικαιούχο κόμμα «Λαϊκός Σύνδεσμος –Χρυσή Αυγή» ήτοι εν συνόλω ποσού 542.340,43 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό παρακρατείται και θα καταβληθεί ατόκως στο δικαιούχο κόμμα σε περίπτωση συνδρομής των όρων της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 Α του Ν. 3023/2002, όπως ισχύει.

Τα κόμματα παίρνουν:

Νέα Δημοκρατία: 1.766.935,07

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - ΣΥΡΙΖΑ: 1.617.766,76

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ): 746.339,66

Ανεξάρτητοι Ελληνες - Παναγιώτης Καμμένος: 489.399,91

Δημοκρατική Αριστερά: 421.638,38

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: 412.124,44

Το Ποτάμι: 84.776,78

Δημιουργία, ξανά! (Δημιουργία ξανά!−

Δράση− Φιλελεύθερη Συμμαχία): 39.562,50