Έρχεται νέα απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων

Εγκύκλιο με οδηγίες εξέδωσε ο Γιώργος Κατρούγκαλος


Εγκύκλιο με οδηγίες και συστάσεις εξέδωσε ο Γιώργος Κατρούγκαλος για τη νέα εφαρμογή απογραφής προσωπικού του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία θα απογράφεται πλέον και το προσωπικό των ΝΠΙΔ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ακριβής ημερομηνία της έναρξης θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα apografi.gov.gr, ενώ η νέα ονομασία θα είναι «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου».

Όπως επισημαίνεται δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο (δεν απαιτείται απόφαση κατανομής ή εγκριτικής απόφασης) των μετακλητών, αιρετών, ιδιωτών - μέλη επιτροπών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, μέλη της κυβέρνησης, για πρακτική άσκηση, μαθητεία, αποσπασμένοι από ΝΠΙΔ, αντιρρησίες συνείδησης, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, καθώς και επιστημονικούς συνεργάτες βουλευτών, υπότροφους, σχολικούς τροχονόμους, απασχολούμενους με προσωρινή διαταγή, προέδρους, μέλη ΔΣ, εκπαιδευτές, συμβασιούχους έργου (μέσω ΕΣΠΑ) και με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Επίσης, προστίθενται νέα πεδία υπηρεσιακής κατάστασης στα στοιχεία των τακτικών υπαλλήλων (Κατηγορία Προσωπικού, Τρόπος Διορισμού, ΦΕΚ Διορισμού/Μετάταξης, Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, Προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα, Μισθολόγιο, Μισθολογικό Κλιμάκιο). Παράλληλα, μειώνονται και απλοποιούνται τα πεδία που συμπληρώνονται για τους απογεγραμμένους που δεν αποτελούν τακτικό προσωπικό του δημοσίου (όπως π.χ. για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. κλπ).

Επιπροσθέτως, στην εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι στο πεδίο «Αναγνωρισμένη Προϋπηρεσία» καταχωρείται ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας πριν την ημερομηνία που έχει καταχωρηθεί στο πεδίο Ημερομηνία Πρόσληψης/Μετάταξης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι αποτυπώνεται όλος ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις εργαζόμενων στα Ν.Π.Ι.Δ. καταχωρείται ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη πριν την ημερομηνία πρόσληψης.

Τέλος, στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των νέων πεδίων των υπηρετούντων υπαλλήλων τους μέχρι το τέλος του 2015.