Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους ηλικίας έως 25 ευνοεί το πρόγραμμα που χειρίζεται η Παγκρήτια Τράπεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η Παγκρήτια δίνει δάνεια συνολικού ύψους έως 14,8 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω της συνεργασίας με την ΕΤΕπ.

Το πρόγραμμα που υλοποιεί η Παγκρήτια Τράπεζα εντάσσεται στην ευρύτερη συμφωνία που υπεγράφη το Νοέμβριο του 2013 με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 50 εκ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και κεφαλαίων κίνησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί ότι μέσω του νέου προγράμματος της ΕΤΕπ μπορούν να χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που ανήκουν σε τομείς της Ελληνικής Οικονομίας όπως το εμπόριο, ο τουρισμός και η βιομηχανία.

Ήδη στις 15 Ιουλίου εγκρίθηκε η πρώτη χρηματοδότηση ύψους 14.785 εκ. ευρώ, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης που απασχολούν νέους και ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού. Μέσω των επιλέξιμων επενδύσεων έχουν δημιουργηθεί 383 θέσεις εργασίας στο νησί, εκ των οποίων 95 αφορούν νέους κάτω των 25 ετών και 40 με πρακτική απασχόληση.

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με πρώτη την Παγκρήτια Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την Τράπεζα των Κρητικών.