5 δισ. ευρώ χρειάζονται επιπλέον οι τράπεζες

Αρχές Μαρτίου θ’ ανακοινωθούν τ’ αποτελέσματα των stress tests


Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος οι προσθετές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για κεφαλαιακό έλλειμμα 5 δισ. ευρώ.

Προϋπόθεση για να ανακοινωθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες ανά τράπεζα είναι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ για τα αποτελέσματα της BlackRock, αλλά και να κατατεθούν στη Βουλή οι διατάξεις για τις αλλαγές στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και στη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις αναμένεται να εκπληρωθούν στο διάστημα μεταξύ 25 και 5 Μαρτίου.

Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν πως βάσει του ήπιου σεναρίου της BlackRock το οποίο διαφαίνεται πως θα αποτελέσει και το σενάριο βάσης για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών οι τράπεζες θα πρέπει να ενισχυθούν επιπρόσθετα με 5 δισ. ευρώ.

Εξ αυτών τα 2,5 δισ. ευρώ αφορούν στην Eurobank, περίπου 1,9 δισ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και 600 εκατ. ευρώ είναι αθροιστικά οι ανάγκες για τις υπόλοιπες τράπεζες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είχαν τις προηγούμενες μέρες συναντήσεις, αλλά και ανταλλαγή αλληλογραφίας με τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών με αντικείμενο τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Στόχος των ενεργειών αυτών είναι να περιγραφούν με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια τα κεφάλαια που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν τα πιστωτικά ιδρύματα από την αξιοποίηση των συμμετοχών τους σε θυγατρικές, από την περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού τους, αλλά και από δράσεις σχετικές με την καλύτερη διαχείριση του ενεργητικού τους.

Οι επικεφαλής της τρόικας δίνουν μεγάλο βάρος στα κεφάλαια που θα μπορούσαν να αντληθούν από τις εναλλακτικές αυτές πηγές, καθώς θα διασφάλιζαν πως μεγάλο μέρος των 9 δισ. ευρώ του αποθεματικού του ΤΧΣ δεν θα χρησιμοποιούνταν.

Παράλληλα, και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ δίνει μεγάλο βάρος στα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών, καθώς στο πλαίσιο των νέων κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013, θα πρέπει με αυστηρό τρόπο να διασφαλίζεται πως η όποια κρατική ενίσχυση δεχθεί κάποιο πιστωτικό ίδρυμα θα επιστραφεί εγκαίρως στο Δημόσιο.