Σε λιγότερο από έναν μήνα, στις 15 Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία για μια πολύ σημαντική φορολογική υποχρέωση εκατομμυρίων φορολογούμενων. Είναι η οριστικοποίηση της δήλωσης ακινήτων Ε9 βάσει της οποίας πρόκειται να υπολογιστεί ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων που θα επιβληθεί για πρώτη φορά και στα αγροτεμάχια, δηλαδή τις εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις.

Οι φορολογούμενοι βάσει της νομοθεσίας και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιβολή του φόρου ακινήτων θα πρέπει να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε9 που υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) και να δηλώσουν τυχόν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2012.

Επίσης, εξίσου σημαντικό (και υποχρεωτικό) είναι να οριστικοποιήσουν και εφόσον απαιτείται να τροποποιήσουν την εικόνα της εκτός σχεδίου μη δομημένης ακίνητης περιουσίας τους (εκτός σχεδίου και οικισμού οικόπεδα, χωράφια, βοσκότοπους, λατομεία κ.ά.).

Ο φόρος ακινήτων σχεδιάζεται να επιβληθεί με κατʼ αποκοπήν φόρο ανά στρέμμα στις εκτός σχεδίου εκτάσεις το ύψος του οποίου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε αγροτεμαχίου, όπως αν είναι καλλιεργήσιμη έκταση, αν απέχει λιγότερα από 800 μέτρα από τη θάλασσα κ.ά.