ΕΣΕΕ

Τεράστια πτώση κερδών και εσόδων για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, καταγράφει η έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων, της Eθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Τεράστια η πτώση στα κέρδη, κατά 85,9% σε σύγκριση με το 2009, με τον τζίρο να καταγράφει πτώση κατά 45,2% για την ίδια περίοδο. Ακόμη, το 42% των εμπόρων προβλέπει ως πιθανή τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησής τους στο άμεσο μέλλον (με το 25% να θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο κλεισίματος και το 17% να το θεωρεί αρκετά πιθανό).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης έρευνας, ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων από το 2009 βρίσκεται σε συνεχή πτώση, ενώ οι έμποροι εκτιμούν ότι η μείωση το 2013, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, θα φτάσει ακόμα και το 26,7%. Ειδικότερα, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων εκτιμάται στα 232.831 ευρώ το 2013 από 318.046 ευρώ το 2012 και 425.294,38 ευρώ το 2009, ενώ ο μέσος όρος στα 6.925,00 ευρώ το 2013, από 12.636 ευρώ το 2012 και 49.212,51 ευρώ το 2009. Το 15% των εμπόρων πιστεύει ότι θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού στην επιχείρησή του, με το 74% να προβλέπει ότι θα διατηρήσει σταθερό τον αριθμό των υπαλλήλων. Επίσης, στο 100% η δυσαρέσκεια για τον τρόπο που χειρίζεται το αρμόδιο υπουργείο τα θέματα που αφορούν το εμπόριο.

Ο Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) για το 2013, είναι 4,03 απασχολούμενοι. Ο Μέσος όρος ύψους μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, είναι 1.027,95 ευρώ. Ασφαλιστική ενημερότητα έχουν 78% αυτών που μετείχαν στην έρευνα.

Η έρευνα της ΕΣΕΕ πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 14 Μαρτίου έως 25 Ιουνίου 2013. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία συλλέγει το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου στο σύνολο της χώρας. Η επανάληψη της έρευνας στοχεύει στη δημιουργία χρονοσειράς αναφορικά με βασικές μεταβλητές (πχ. κύκλος εργασιών, κέρδη, ασφαλιστικές υποχρεώσεις κα.), ώστε να αποτυπωθεί ακριβέστερα η πραγματική εικόνα του εμπορίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιδιώκεται να συμβάλουν στη δημιουργία μιας διευρυνόμενης βάσης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων μέσω ερευνών πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΠΜΕ - ΜΜΕ.INTERAMERICAN

Η πλειονότητα των κατοικιών στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστη, αναφέρει η Interamerican, με αφορμή τον σεισμό που έπληξε πρόσφατα τη Φθιώτιδα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό κτισμάτων. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της αναφέρεται στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ασφαλισμένων κατοικιών στη χώρα μας, που κυμαίνεται περί το 15% επί του συνόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η εταιρεία, η ασφάλιση κατοικίας συχνά περιορίζεται μόνο έναντι των κινδύνων της πυρκαγιάς και του σεισμού, ενώ αγνοούνται άλλοι σοβαροί κίνδυνοι όπως η κλοπή, η διαρροή σωληνώσεων και η πλημμύρα από καιρικά φαινόμενα, που παραμένουν χωρίς κάλυψη- καθώς και η αξία του περιεχομένου της κατοικίας. Η διαρροή σωληνώσεων αφορά μία στις δύο περιπτώσεις ζημιάς που δηλώνονται, ενώ τα περιστατικά διάρρηξης και κλοπής έχουν υπερτριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία πενταετία, με περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο τις εξοχικές κατοικίες.

Η ασφαλιστική προστασία του πιο σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, της κατοικίας, είναι πολύ χαμηλού κόστους και παγκοσμίως θεωρείται αυτονόητα απαραίτητη για τη διασφάλιση της στέγης, ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες κατά τις οποίες σχετικές ζημιές ή απώλειες δεν αναπληρώνονται, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Interamerican.