Φρένο στις λεγόμενες κτηνοτροφικές πυρκαγιές βάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κι αυτό διότι οι δασικές εκτάσεις που θα καίγονται, θα κηρύσσονται αμέσως αναδασωτέες. Έτσι, αν κάποιοι κτηνοτρόφοι τις δήλωναν ως εκτάσεις βόσκησης των κοπαδιών τους δεν θα μπορούν πλέον να το κάνουν.

Θα χάνουν λοιπόν τις επιδοτήσεις τους που προέκυπταν από την αξιοποίηση αυτής της γης. Σύμφωνα με τη διεύθυνση Δασών Χανίων που επικαλείται σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση θα συντάσσονται χάρτες της καμένης και κατά συνέπεια αναδασωτέας γης. Οι χάρτες αυτοί θα αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να αφαιρούνται από τις εκτάσεις που δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι.

Πιο αναλυτικά, η Διεύθυνση Δασών Χανίων αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση της:

«Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ενημερώνει ότι μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, για την προστασία της καμένης δασικής έκτασης, κατ' επιταγήν του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος, «αυτή κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, αποκλειομένης της διαθέσεώς της για έτερον προορισμό».

Σε εκτέλεση της παραπάνω συνταγματικής επιταγής, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του 3208/03, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς, η καμένη δασική έκταση κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, με συνέπεια να απαγορευτεί η βοσκή στην έκταση αυτή.

Επίσης οι αποφάσεις κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων με τους σχετικούς χάρτες που τις συνοδεύουν, αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να εξαιρεθούν οι εκτάσεις αυτές από την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους κτηνοτρόφους που τις έβοσκαν πριν την πυρκαγιά, αφού πλέον δεν θα βοσκούνται».