Μετά από μακροχρόνιους αγώνες και πιέσεις των τοπικών κοινωνιών του Βενεράτου, της Αυγενικής και των Κερασίων, η ΔΕΥΑΗ αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία ενός νέου βιολογικού καθαρισμού που θα καλύψει τις ανάγκες της περιοχής, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα από την ανεξέλεγκτη ρίψη των λυμάτων.

Χθες υπογράφηκε η σύμβαση για την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος έργων που θα συνεισφέρει στην προστασία τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του περιβάλλοντος.

Η νέα αυτή υποδομή έχει προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ με χρόνο εκτέλεσης τους 12 μήνες και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), Δημόσιες Επενδύσεις και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Η δημιουργία της νέας μονάδας επεξεργασίας των αστικών λυμάτων των οικισμών Αυγενικής, Βενεράτου και Κερασιών, όπως είπε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Γιώργος Στειακάκης, θα κατασκευαστεί σε γήπεδο που ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου ενώ λόγω της μορφολογίας της περιοχής τα λύματα των οικισμών θα συγκεντρώνονται αρχικά μέσω του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου σε 2 επιμέρους σηπτικές δεξαμενές (ειδική κατασκευή που δεν αφήνει τα λύματα να διαχέονται στο έδαφος) και στη συνέχεια θα μεταφέρονται από το νέο κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στη μονάδα επεξεργασίας (βιολογικός καθαρισμός).