Είκοσι νομπελίστες μ’ επιστολή τους στηρίζουν την Ελλάδα

Με πρωτοβουλία του καθηγητή Z. Χάουζεν που μίλησε εδώ, προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου Κρήτης


Πρωτεργάτης μιας ιδιαίτερα δυναμικής προσπάθειας σωτηρίας της Ελλάδας, είναι ο Γερμανός νομπελίστας καθηγητής της Ιατρικής και Διευθυντής του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο Χάραλντ Ζουρ Χάουζεν, που είχε φιλοξενήσει πέρυσι στο Ηράκλειο ο καθηγητής του πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννης Παπαμαστοράκης.

Ο Ζουρ Χάουζεν, μαζί με ομάδα είκοσι νομπελιστών επιστημόνων, υπογράφει το κείμενο «Στηρίξτε την Ελλάδα», στο οποίο υποδεικνύεται η ύπαρξη Ευρωπαϊκών Κεφαλαίων για την έρευνα.

Όπως εκτιμούν οι καθηγητές, η έρευνα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης για τη χώρα, το οποίο δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά συγκυρία.

Η επιστολή δεν έχει το χαρακτήρα μιας έκκλησης για βοήθεια απλά, αλλά έχει χαρακτήρα ουσιαστικής πρότασης ανόρθωσης της οικονομίας στη χώρα, αφού υπάρχουν αναφορές σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κεφάλαια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Σύμφωνα με τους επιφανείς ευρωπαίους επιστήμονες, τα λεγόμενα «διαρθρωτικά κεφάλαια» που θα έπρεπε ήδη να έχουν εισρεύσει στη χώρα, δεν έχουν εκταμιευτεί καν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης, όσο και της έρευνας και της τεχνολογίας.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως οι συγκεκριμένοι τομείς είναι καίριοι για την επιβίωση και την μελλοντική ανάπτυξη των πλέον ανταγωνιστικών ινστιτούτων στην Ελλάδα, ενώ τονίζουν πως πρέπει ο συγκεκριμένος τομέας επιτέλους να εκκινήσει ξανά.

Οι επιστήμονες προχωρούν όμως και σε προτάσεις υλοποίησης των σκέψεων τους, υποστηρίζοντας πως είναι αναγκαίο ν’ απελευθερωθούν πόροι που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να διατεθούν σε καινοτόμα ελληνικά προγράμματα.

Προτείνεται παράλληλα να εφαρμοστεί ένα ευρύ πρόγραμμα προώθησης στενής συνεργασίας με μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα έρευνας και τεχνολογίας από ελληνικές ομάδες αριστείας.

Επιπρόσθετα ζητείται να εξασφαλιστεί η συνέχιση υποστήριξης της ελληνικής συμμετοχής σε μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Τεχνολογίας.

Ζητείται ακόμα να ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα για τη δημιουργία νέων κοινών ευρωπαϊκών και ελληνικών ιδρυμάτων αριστείας, με έμφαση σε επιστημονικά πεδία που η Ελλάδα δεν έχει ακόμα ισχυρή παρουσία και τα οποία κρίνονται ζωτικής σημασίας για την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Η επιστολή κλείνει με την πεποίθηση πως αν εφαρμοστούν τα συγκεκριμένα μέτρα, η χώρα θα μπορέσει να παίξει κυρίαρχο ρόλο στον τομέα των νέων τεχνολογιών, αλλά και να αποκτήσει μια ισχυρή τελικά οικονομία.

«Εξαιρετική πρωτοβουλία» χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κίνηση ο καθηγητής κ. Παπαμαστοράκης.

«Η προσπάθεια αυτή αποδεικνύει πως υπάρχουν φίλοι της Ελλάδας στον κόσμο, που είναι μάλιστα πρώτης τάξεως επιστήμονες» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Παπαμαστοράκης για να προσθέσει:

«Οι καθηγητές κατέθεσαν υλοποιήσιμες προτάσεις τις οποίες πραγματικά θεωρώ ότι οφείλουν να ενστερνιστούν τόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες και φορείς, όσο και οι πολιτικές δυνάμεις. Μέσα από τις νέες τεχνολογίες μπορεί να προκληθεί μια τεράστια εξέλιξη, ενώ κανείς δεν μπορεί να μένει πίσω. Χρειάζεται η Ελλάδα να έχει τη δική της επιστημονική βάση και να δοθούν όλες οι δυνάμεις που έχουμε, σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, αφού υπάρχουν ιδιαίτερα αξιόλογοι επιστήμονες στην Ελλάδα».