Την επιστράτευση των ελεγκτικών εταιρειών στην είσπραξη των φόρων, με διαδικασίες ανάθεσης σε τρίτους, στα πρότυπα της Πορτογαλίας, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών για την ταχεία αύξηση των εσόδων.

Σε πρώτη φάση οι ελεγκτικές εταιρείες και τα μεγάλα λογιστικά γραφεία θα αναλάβουν έναν ρόλο παράλληλο με εκείνο των εφοριών, για την απόδοση στο Δημόσιο βεβαιωμένων οφειλών, με έμφαση στη δεξαμενή των 30 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων, εκ των οποίων εισπράξιμα είναι πολύ λιγότερα.

Σε δεύτερη φάση, και εφόσον το σχέδιο πετύχει, θα παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο ως προς τη συλλογή των εσόδων, όπως συμβαίνει με τις εισπρακτικές εταιρείες για λογαριασμό των τραπεζών.

Το πορτογαλικό μοντέλο στηρίζεται στο γεγονός ότι ένα σκέλος της είσπραξης των φόρων έχει δοθεί με τη μορφή του outsourcing σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, με τα πρώτα δείγματα μέσα σε σύντομο διάστημα να είναι θετικά.

Πάντως, ακόμη και το σχέδιο του υπουργείου να περιοριστεί στην πρώτη φάση, η αντίδραση των εφοριακών θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Σε κάθε περίπτωση το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει πως το σχέδιο δεν περιλαμβάνει την αντικατάσταση των 15.000 εφοριακών από ιδιώτες εισπράκτορες.

Πάντως, ήδη με διάταξη του νόμου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οι ελεγκτικές εταιρείες και τα μεγάλα λογιστικά γραφεία, εκτός από τις λογιστικές καταστάσεις μεγάλων εταιρειών (ΑΕ και ΟΕ), ελέγχουν πλέον και τα φορολογικά τους. Τα μεγάλα αυτά γραφεία, εκτός από τον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης, «τσεκάρουν» και τη σωστή τήρηση των φορολογικών της υποχρεώσεων, και εν συνεχεία της εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.