Τις προοπτικές συνεργασίας, αλλά και ανάπτυξης Παιδείας και Πολιτισμού για το δήμο Φαιστού και την Κρήτη, συζήτησαν στο πλαίσιο συνάντησης τους η δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη και η Διευθύντρια Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντρέξελ, στη Φιλαδέλφεια, Μαρία Χναράκη.

Η κ. Χναράκη με ομάδα καθηγητών, αλλά και φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κρητικού και μεσογειακού πολιτισμού, επισκέφθηκαν τη δήμαρχο Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη, στο πλαίσιο μιας γενικότερης επίσκεψης στο δήμο Φαιστού. Από το πανεπιστήμιο του Drexel, την κ. Χναράκη συνόδευε ο καθηγητής Θοδωρής Κατερινάκης και έξι ακόμα φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μαζί με την αποστολή του Drexel, στο δήμο Φαιστού βρέθηκαν επίσης ο καθηγητής και υπεύθυνος του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης στο πανεπιστήμιο Πειραιά δρ. Σημεών Ρετάλης καθώς και ο υπεύθυνος διαδραστικών προγραμμάτων και νέων τεχνολογιών δρ. Πέτρος Γεωργιακάκης. Στην επίσκεψη παραβρέθηκαν επίσης καθηγητές από την Ιρλανδία και την Λιθουανία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Χναράκη ενημέρωσε τη δήμαρχο για τις δράσεις του πανεπιστημίου του Drexel, καθώς και για μια γενικότερη πρόθεση προώθησης και προβολής του Κρητικού και Μεσογειακού Πολιτισμού, των Κρητικών και τοπικών προϊόντων του δήμου Φαιστού ειδικότερα. Η κ. Χναράκη ανακοίνωσε επίσης την πρόθεση της για δράσεις που στόχο θα έχουν ν’ αναδείξουν τον πολιτισμό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, πέρα από το δίπτυχο ήλιος-θάλασσα.

Η δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη από την πλευρά της, τόνισε ότι στις προθέσεις της δημοτικής Αρχής εντάσσονται δράσεις για την προβολή και ανάπτυξη του τουρισμού, ενώ φάνηκε ιδιαίτερα θετική σε μια προοπτική συνεργασίας με το πανεπιστήμιο του Drexel.

Συζητήσεις έγιναν επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης, για την πιθανότητα εκμετάλλευσης νέων τεχνολογιών και διαδραστικών προγραμμάτων, ενώ αναφορές πραγματοποιήθηκαν για επικείμενα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και δράσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η αντιπροσωπεία του πανεπιστημίου του Drexel μετά από τις Μοίρες και το δημαρχείο επισκέφθηκε το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας στους Βώρους, τα Μάταλα αλλά και το Ζαρό.Ενδιαφέρον για τοπικά προϊόντα

Έμφαση έδωσε επίσης η δήμαρχος Φαιστού στο κομμάτι των τοπικών προϊόντων για το οποίο έδειξαν ενδιαφέρον οι καθηγητές του Drexel, ενώ ζήτησε από τους συνεργάτες της να προετοιμάσουν για το αμερικανικό πανεπιστήμιο ένα υπόμνημα τοπικών επιχειρήσεων, τοπικών προϊόντων και παραγωγών, ώστε σε επόμενη συνάντηση να υπάρξει μια πρόσθετη συνεργασία στο συγκεκριμένο επίπεδο.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτιστικών και Παιδείας κ. Γιάννης Φασομυτάκης, ο τοπικός αντιδήμαρχος Ζαρού κ. Γιώργος Τσικριτζάκης, αλλά και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βαγγέλης Πρωτογεράκης, ο οποίος αναμένεται να συντονίσει την προσπάθεια καταγραφής των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και να προετοιμάσει μαζί με συνεργάτες του δήμου, το υπόμνημα που θα θέσει μια νέα βάση συνεργασίας του δήμου Φαιστού με το πανεπιστήμιο του Drexel.