Θα μας τρελάνουν… Εκεί που φαινόταν ότι θα πάμε σε προσλήψεις με το σταγονόμετρο στα σώματα ασφαλείας, το σκηνικό άλλαξε . Εκτός από τους 1.300 δόκιμους αστυφύλακες και τους 100 δόκιμους αξιωματικούς που προβλέπει η σχετική προκήρυξη, εμφανίζονται άλλες 100 θέσεις για πρόσληψη αξιωματικών με ειδικά καθήκοντα.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Από τα Χανιά ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Στέλιος Στεφανίδης προαναγγέλλει προκήρυξη για την πλήρωση 3.400 κενών οργανικών θέσεων. Και πιο συγκεκριμένα οι προσλήψεις έχουν ως εξής με βάση την απόφαση του νέου υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υπογράφεται από τους δύο αντιπροέδρους της κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο και Ευάγγελο Βενιζέλο:

Α. την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 1.500 κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ως εξής:

- δόκιμοι αστυφύλακες 1.300

- δόκιμοι υπαστυνόμοι 100

- αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων 100

Β. την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 1.200 θέσεων ειδικών φρουρών με πενταετή θητεία στην αστυνομία των οποίων η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011.

Γ. την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 750 θέσεων στη σχολή πυροσβεστών και 50 στην πυροσβεστική ακαδημία, των οποίων η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011.

Δ. την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 587 θέσεων στο λιμενικό σώμα ως εξής:

- δόκιμοι σημαιοφόροι 60

- ανθυποπλοίαρχοι τεχνικοί 40

- ανθυποπλοίαρχοι οικονομικών 5

- ανθυποπλοίαρχος ιατρός 1

- δόκιμοι αξιωματικοί 181

- δόκιμοι λιμενοφύλακες 300

των οποίων η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά την 31-12-2011.