Ενιαίος φορέας για τα κοινωνικά από περιφέρεια και δήμους

Στη δημιουργία ενός διαβαθμιδικού Συνδέσμου που θα συμπεριλάβει όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που υφίστανται στην Κρήτη προχωρούν Περιφέρεια και δήμοι του νησιού.

Οπως έχει ήδη γράψει η “Π”, τη δημιουργία ενός Συνδέσμου που θα συμπεριλάβει όλες τις πολιτικές και δομές (κοινωνικά παντοπωλεία, κινητές μονάδες προλητικής ιατρικής, δράσεις για ευπαθείς ομάδες κ.λπ.) πρότεινε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης κ. Θεανώ Βρέντζου και πρόφσατα το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη.

Το σχέδιο της κας Βρέντζου συζητήθηκε και μπήκε σε δημόσια διαβούλευση που θα πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία του Συνδέσμου που έτσι κι αλλιώς προβλέπεται από τον “Καλλικράτη”.

Σύμφωνα με το σχέδιο που θα παρουσιαστεί προς έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο σύνδεσμος θα αφορά κατά βάσιν τη συνεργασία της αιρετής Περιφέρειας με τους δήμους, θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και βασικό σκοπό θα έχει την παροχή υπηρεσιών και άσκηση αρμοδιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης...

Η σύσταση του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κρήτης θα αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τους δήμους του νησιού που μπορεί υπό προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας ενός φορέα παραγωγής και άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Οι προοπτικές του εν λόγω εγχειρήματος είναι ενθαρρυντικές αφού υπάρχουν ευνοϊκές συνιστώσεις για την επιτυχή και κυρίως αποτελεσματική λειτουργία του.

Σύσταση και οργάνωση

Για τη σύσταση του διαβαθμιδικού Συνδέσμου απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε δήμου που έχει πρόθεση να συμμετάσχει σε αυτόν καθώς και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Στόχοι

Κύριος στόχος της δημιουργίας του διαβαθμιδικού Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού συντονιστικού φορέα κοινωνικής πολιτικής, που θα λειτουργήσει ως μια σταθερή δομή δημοσίου διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών καθώς και ως εργαλείο για την υποστήριξη και διεύρυνση των δράσεων και υπηρεσιών όλων των τοπικών φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας.

1. Δράσεις κοινωνικής πολιτικής

Οι δράσεις κοινωνικής πολιτικής του διαβαθμιδικού Συνδέσμου θα έχουνξ περιφερειακό χαρακτήρα και οριζόντια διάσταση, στοχεύοντας τόσο στην ενεργοποίηση και στο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων μερών όσο και στην προώθηση του συνολικού του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ένα σύνθετο πλέγμα ενεργειών που περιλαμβάνει το συντονισμό, την επιμόρφωση, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, την προβολή, την αξιολόγηση, τη εμλέτη και την έρευνα.

2. Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο το οποίο υπαγόταν στο Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Α. Ηρακλείου (“Αγροναπτυξιακή”) απέδειξε ότι είναι ένα σύγχρονο μέσο υποστήριξης των οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας τη συμμετοχή όλης της τοπικής κοινωνίας και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου. Η δράση αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών σε Ηράκλειο και Μοίρες καθώς και στη γεωγραφική επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ίδρυση τριών αρχικά νέων δομών στα Χανιά, το Ρέθυμνο και την Ιεράπερα.

3. Κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής

Οι κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής διευκολύνουν την προσβασιμότητα του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας, ειδικότερα των κατοίκων σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλους.

Στο πλαίσιο του διαβαθμιδικού Συνδέσμου θα συνεχιστεί η λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων προληπτικής ιατρικής και συγκεκριμένα η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας, με την παράλληλη αναβάθμιση του τεχνολογικού της εξοπλισμού και την προμήθεια δεύτερου οχήματος και η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Προληπτικής Οδοντιατρικής. Επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων συνεργασιών με τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και φορείς και επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται σε όλη την Κρήτη, προκειμένου να επεκταθεί η δραστηριότητά τους, καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την Περιφέρεια Κρήτης, δράσεις που μέχρι πρότινος διενεργούσε το Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Α. Ηρακλείου (“Αγροναπτυξιακή).

4. Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σκοπός του διαβαθμιδικού Συνδέσμου είναι να στηρίξει όλες τις πρωτοπόρες δομές / υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και στην επέκταση της δράσης τους σε όλη την περιφέρεια. Μια αξιόλογη δράση που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε ανασφάλιστους Ελληνες ή αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το σύστημα υγείας με άλλο τρόπο (διαθέτουν ταμείο πρόνοιας ή έχουν άλλου είδους ασφάλεια), αποτελεί το Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η λειτουργία του οποίου θα συνεχιστεί μέσα από τον διαβαθμιδικό Σύνδεσμο.

4. Δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ΑμΕΑ

Ο διαβαθμιδικός Σύνδεσμος θα αναπτύξει δράσεις στήριξης και ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στην ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η συνέχιση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης “Ροδαυγή”, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε με δαπάνη της Ν.Α. Ηρακλείου, σε χώρους που είχαν παραχωρηθεί από το ΑΤΕΙ Κρήτης. Στόχος του Συνδέσμου δεν είναι μόνο η συνέχιση του υπάρχοντος προγράμματος, αλλά και η βελτίωση και επέκτασή του, με δυνατότητα κάλυψης όλης της Περιφέρειας Κρήτης και ενσωμάτωσης μεγαλύτερου αριθμού ατόμων με αναπηρία στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτή τη φάση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η πιστοποίηση του προγράμματος ως Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ενταξης Ατόμων με Αναπηρίες από το ΕΘνικό Κέντρο Πιστοποιήσης Δομών Δια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 9.16034/οικ.3.2816/10.9.2009: ΦΕΚ2049/Β/24.9.2009).

6. Λοιπές δράσεις - πρωτοβουλίες

Αίτημα τοπικών φορέων της Κρήτης είναι η δημιουργία κέντρου υποδοχής μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων λαμβάνοντας υπόψη τις αυξητικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της παράνομης εισόδου ατόμων από τρίτες χώρες τα τελευταία χρόνια. Ο διαβαθμιδικός Σύνδεσμος θα μπορούσε μελλοντικά να αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία δύο τουλάχιστον Κέντρων Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας έως ένα μήνα) μεταναστών στην Κρήτη που θα εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαμονή 200 περίπου ατόμων το καθένα.

Λειτουργικές δαπάνες

Οι δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του Συνδέσμου θα καλύπτονται από την ένταξή του σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, από ετήσιες εισφορές των συμμετεχόντων ΟΤΑ, καθώς και από λοιπές χορηγήσεις και επιχορηγήσεις. Από την πλευρά της αιρετής Περιφέρειας Κρήτης προτείνεται η συνεισφορά της να αφορά στη μεταφορά του κεφαλαίου του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Α. Ηρακλείου (“Αγροναπτυξιακή”) δεδομένου ότι ο “διαβαθμιδικός Σύνδεσμος” συνεχίζει το έργο του με τη λύση και εκκαθάρισή του”.