Λύση πριν από την 13η Μαΐου οπότε και λήγει η σύμβαση της ιδιωτικής εταιρείας που έχει αναλάβει τον έλεγχο επιβατών, αποσκευών και χειραποσκευών περιμένει η διοίκηση του αερολιμένα Ηρακλείου πως θα δώσει η Δικαιοσύνη στην οποία έχουν προσφύγει δύο ιδιωτικές εταιρείες που δεν προκρίθηκαν στον τελευταίο διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο διαγωνισμό που είχε γίνει προκρίθηκε μία ιδιωτική εταιρεία, ενώ οι δύο άλλες εταιρείες που δεν προκρίθηκαν κατέθεσαν ένσταση προκειμένου να διεκδικήσουν εκ νέου τον έλεγχο του «Νίκος Καζαντζάκης».

Σε κεντρικό επίπεδο η ΥΠΑ αναζητά λύσεις σε περίπτωση που η απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει ληφθεί μέχρι τα μέσα Μαίου, χωρίς όμως να έχει εκφράσει τις σκέψεις της στα τοπικά στελέχη της ΥΠΑ

Η αερολιμενάρχης Ηρακλείου Φ. Δαμβουνέλη ερωτηθείσα για το θέμα δήλωσε ότι «η κεντρική υπηρεσία και οι αρμόδιες διευθύνσεις χειρίζονται το θέμα και θα ενημερωθούμε όταν θα έχουμε αποτελέσματα».

Πάντως στελέχη της Υπηρεσίας αναφέρουν ότι η δικαστική απόφαση θα έχει εκδοθεί μέχρι να λήξει η σύμβαση της εταιρείας που πραγματοποιεί τους ελέγχους σε επιβάτες και αποσκευές.

Σε περίπτωση πάντως που δεν υπάρξει δικαστική απόφαση είναι πολύ πιθανόν τους ελέγχους να πραγματοποιούν οι αστυνομικοί που υπηρετούν στον αερολιμένα.