Να προχωρήσουν τις διαδικασίες της άσκησης πειθαρχικών διώξεων στους δύο νοσηλευτές που είχαν εμπλακεί με ιδιωτική εταιρεία νοσηλευτικών υπηρεσιών ζητά με χθεσινό έγγραφό του προς τους διοικητές του ΠΕΠΑΓΝΗ και του Βενιζελείου ο διοικητής της ΔΥΠΕ, Μάνος Φραγκιαδουλάκης

Αντιμέτωποι με σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις είναι οι δύο νοσηλευτές και γνωστοί συνδικαλιστές του Βενιζελείου και του ΠΕΠΑΓΝΗ οι οποίοι σύμφωνα με ΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε εμπλέκονται σε ιδιωτική εταιρεία νοσηλείας στο σπίτι ενώ ο διοικητής της ΔΥΠΕ σε έγγραφο που έστειλε χθες στις διοικήσεις των νοσοκομείων, ζήτησε να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Οι ίδιοι οι νοσηλευτές ζήτησαν με έγγραφό τους το πόρισμα της ΕΔΕ το οποίο και τους παραδόθηκε.

Οπως έχει γράψει η “Π”, ο διευθυντής της Οδοντιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού, Μάριος Φραγκάκης, ο οποίος έκανε την ΕΔΕ, εισηγήθηκε να ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις σε βάρος τους.

Οπως ανέφερε, “οι καταγγελλόμενοι κατά τον εξεταζόμενο χρόνο από το 2008 έως τις αρχές του 2010, συμμετείχαν στη διοίκηση, οργάνωση, προγραμματισμό και προβολή της ιδιωτικής εταιρείας νοσηλείας στο σπίτι, πράξεις που τους κατέστησαν ανάξιους της κοινής εμπιστοσύνης που έθιξαν το κύρος του ΠΕΠΑΓΝΗ και που στοιχειοθετούν τη διάταξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο όπως σημειώνει ο κ.Φραγκάκης εισηγείται ότι πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη”.

Υπενθυμίζεται ότι αν και από τις καταθέσεις (κατέθεσαν 33 μάρτυρες) προκύπτει η εμπλοκή τους με την εταιρεία η οποία δεν ήταν στο όνομά τους, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι λειτουργούσαν απλώς συμβουλευτικά και μάλιστα αμισθί.

Οταν είχε αποκαλυφθεί η υπόθεση, οι δύο νοσηλευτές με αποφάσεις των διοικητών των δύο νοσοκομείων είχαν τεθεί σε αργία.Πού κατέληξε η ΕΔΕ για τους νοσηλευτές

Το πόρισμα του κ. Φραγκάκη κατέληξε:

““Πράγματι οι καταγγελλόμενοι όντες μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) κατά τον εξεταζόμενο χρόνο από το έτος 2008 έως τις αρχές του 2010 με υπαίτια πράξη ή παράλειψη που μπορεί να καταλογισθεί σ’ αυτούς, ενήργησαν κατά τρόπο που τους κατέστησε ανάξιους της κοινής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα πιστεύω ότι με τις ενέργειές τους αυτές έθιξαν το κύρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Συμπερασματικά, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (2008-2010) αμφότεροι οι καταγγελλόμενοι ουσιαστικά κατέστησαν υπαίτιοι πράξεων που δύναται να τους καταλογισθούν, αφού συμμετείχαν στη διοίκηση, οργάνωση, προγραμματισμό και προβολή της ιδιωτικής εταιρείας “Κέντρο Νοσηλευτικής Υποστήριξης Κρήτης ΕΠΕ”, κατά παράβαση του νόμου 3528/2007 “Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ” και συγκεκριμένα των άρθρων 27 (συμπεριφορά υπαλλήλου), 106 (ορισμός πειθαρχικού παραπτώματος) και 107 (πειθαρχικά παραπτώματα), πράξεις που στοιχειοθετούν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος και για το οποίο εισηγούμαι ότι πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη”.