Για τρίτη φορά “βγαίνει σήμερα στον αέρα” το μεγάλο έργο της ανάπλασης της Ούλαφ Πάλμε, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς στους οποίους οι εργοληπτικές εταιρίες δεν κατέθεσαν προσφορά.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα κρατήσουν σήμερα οι εργολήπτες και το πώς θα διαχειριστούν το μεγάλο έργο- “φιλέτο“ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με ένα προϋπολογισμό της τάξης των 4.050.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Θεωρητικά ο Δήμος έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση που και πάλι οι εργολήπτες δεν καταθέσουν προσφορά, να προχωρήσει σε διαδικασία απ’ευθείας ανάθεσης του έργου, η οποία όμως θα αποδειχτεί επιζήμια για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτών, οι οποίοι έχουν λόγους να “συνασπιστούν“ για να “χτυπήσουν“ το έργο. Στη λογική αυτή άλλωστε κινούνται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα από τις μεταμεσονύκτιες συναντήσεις που πραγματοποιούν με σκοπό να βρουν τρόπο συνεννόησης για να διαχειρίζονται τα μεγάλα έργα, τα οποία μπορούν να “κρατήσουν στη ζωή“ επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα βήμα πριν τη διάλυση καθώς βουλιάζουν στα χρέη. Ωστόσο το γεγονός ότι δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής να συμφωνήσουν για το συγκεκριμένο έργο, δείχνει και το βαθμό της πίεσης που ασκείται αλλά και της αντικειμενικής δυσκολίας που υπάρχει να βρουν κοινή γραμμή πλεύσης. Σε κάθε περίπτωση η σημερινή μέρα θα δείξει πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, και ποια θα είναι η τύχη του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, και έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Το έργο της ανάπλασης της Ούλαφ Πάλμε έχει προϋπολογισμό 4.050.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων. Με βάσει τη μελέτη που έχει στα χέρια του ο δήμος, προβλέπεται ότι “ξηλωθεί“ όλο το οδόστρωμα για να αντικατασταθεί με νέο, θα αποκτήσει μεγαλύτερο πλάτος ο δρόμος, και θα αναβαθμιστούν τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης. Επίσης πρόκειται να γίνει εγκατάσταση οπτικών ινών, και ευρυζωνικών δικτύων, διαμόρφωση πεζοδρομίων, εγκατάσταση φωτιστικών, φυτεύσεις και γενικότερα αστικού εξοπλισμού που θα αναβαθμίσει την εικόνα και τη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής.