6,8% αύξηση στις εξαγωγές στην Ε.Ε.

34,9% μείωση εξαγωγών στις ΗΠΑ

1,5% αύξηση στις χώρες των Βαλκανίων

28% αύξηση εξαγωγών στην Τουρκία


Οι παραδοσιακοί εμπορικοί εταίροι της χώρας μας δείχνουν να ανακάμπτουν δυναμικά, ενώ εμφανίζονται και νέες αγορές-στόχοι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), σχετικά με την πορεία των ελληνικών εξαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010.

«Με την εγχώρια αγορά και την οικονομία σε ύφεση, ήρθε η ώρα από την εξωστρέφεια ανάγκης να περάσουμε στην εξωστρέφεια ευκαιρίας», είπε η πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη.

Με βάση την ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σε αξία κατά 3% (σε 7,384 δισ. ευρώ από 7,167 δισ.). Οι εισαγωγές ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία και η αξία τους μειώθηκε κατά 18,4% σε 20,097 δισ. ευρώ από 24,638 δις).

Η θετική αναστροφή της πορείας των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία των εισαγωγών, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος σε 12,714 δις, έναντι 17,471 δις στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2009 (-27,2%).Ο χάρτης των εξαγωγών

Η ανοδική ώθηση των εξαγωγών οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων προς τις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, κυρίως όμως στην κατά 2,8% αύξησή τους προς τον ανεπτυγμένο κόσμο (χώρες ΟΟΣΑ) που απορρόφησε πάνω από το ήμισυ (57,8%) της αξίας τους. Συγκεκριμένα, αυξημένες ήταν οι εξαγωγές προς τους εταίρους μας στην ΕΕ κατά 6,8%, τις χώρες των Βαλκανίων (1,5%), την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (22,5%), τη Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (8,4%) και τη ΝΑ Ασία (46,3%). Μείωση σημειώθηκε προς τις χώρες της Β.Αμερικής (-26,6%), τις υπόλοιπες χώρες ΟΟΣΑ (-9,3%), τις χώρες της Αφρικής (-31,1%) και της Λατινικής Αμερικής (-21,1%).

Αξιοσημείωτη, επίσης, ήταν και η αύξηση των εξαγωγών προς την Τουρκία κατά 28,8% (383 εκατ.), τη Ρουμανία κατά 11,4% (306 εκατ.), τη Ρωσία κατά 31% (127 εκατ.), τα ΗΑΕ κατά 58,1% (78 εκατ.) και την Κίνα κατά 55,8% (71 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά 34,9% (255 εκατ.), την Ελβετία κατά 62,4% (81 εκατ.) και την Αίγυπτο κατά 16% (85 εκατ. ευρώ).