Σε 28,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Minoan Lines κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) διαμορφώθηκε σε -8,0 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Minoan Lines τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2010 επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό τόσο από την επιδείνωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας όσο και από τα οικονομικά μέτρα λιτότητας τα οποία οδηγούν σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.

«Η Minoan Lines μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, έχοντας τα τελευταία χρόνια ακολουθήσει μια πολιτική μείωσης του τραπεζικού δανεισμού και περιστολής των λειτουργικών της δαπανών έχει βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει στην Minoan Lines να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που προέρχονται από αυτή την πρωτοφανή αρνητική οικονομική συγκυρία και να ακολουθήσει μια ευέλικτη τιμολογιακή, και πιστωτική πολιτική στους πελάτες της έχοντας πλήρη επίγνωση του κοινωνικού της ρόλου ως εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

O κύκλος εργασιών της Minoan Lines το α΄ τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε 28,9 εκατ. ?, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) ανήλθε σε -8,0 εκατ. ?. Τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το α΄ τρίμηνο του 2010, τα οποία λόγω εποχικότητας του μεταφορικoύ έργου είναι πάντα αρνητικά, διαμορφώθηκαν σε -12,3 εκατ ?. Σημειώνεται ότι, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάστηκαν σημαντικά τόσο από την αύξηση του κόστους των καυσίμων κατά 58,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα όσο και από τον έντονο ανταγωνισμό.

Σε επίπεδο ομίλου, το α΄ τρίμηνο του 2010 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 28,9 εκατ. ?, ενώ τόσο η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) όσο και τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής εταιρείας.Αδριατική

Στις γραμμές της Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα & Βενετία) η Minoan Lines με γνώμονα την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη οικονομική εκμετάλλευση των πλοίων του στόλου της, το α’ τρίμηνο του 2010 πέτυχε στις κατηγορίες των επιβατών και φορτηγών υψηλότερα μερίδια από το μερίδιο των ταξιδιών που της αναλογεί. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πραγματοποιώντας το 34,2% των ταξιδιών, στην αγορά της Βόρειας Αδριατικής, διακίνησε το 35,3% των επιβατών, το 30,0% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 36,6% των φορτηγών αυτοκινήτων.

Το α΄ τρίμηνο 2010 η Minoan Lines συνολικά μετέφερε 65.000 επιβάτες, 12.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 20.000 φορτηγά αυτοκίνητα.Γραμμή Ηράκλειο - Πειραιάς

Όπως ανακοινώθηκε, στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Minoan Lines το α΄ τρίμηνο του 2010, παρά τη δραστηριοποίηση στη γραμμή και τρίτης εταιρείας για όλο το τρίμηνο (το αντίστοιχο περσινό δραστηριοποιήθηκε τις τελευταίες 20 ημέρες του α΄ τρίμηνου), διατήρησε την ισχυρή της θέση στην αγορά, ενώ πέτυχε να αυξήσει περεταίρω το μεταφορικό της έργο στους επιβάτες και στα φορτηγά αυτοκίνητα, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Η εταιρεία το α΄ τρίμηνο του 2010 μετέφερε 168.000 επιβάτες, 19.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 15.000 φορτηγά αυτοκίνητα.

Επιπρόσθετα, η Minoan Lines πέτυχε σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου υψηλότερα μερίδια από το μερίδιο των ταξιδιών που της αναλογεί. Συγκεκριμένα τα μερίδια αγοράς της εταιρείας στη συγκεκριμένη γραμμή ανήλθαν σε ποσοστό 56,2% για τους επιβάτες, 50.1% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 42,5% για τα φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ στην εταιρεία αναλογεί το 36,3% του συνόλου των ταξιδιών.Δρομολόγηση πλοίων

Στις 15 Οκτωβρίου 2009 δρομολογήθηκε στη γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Αγκώνα το πλοίο Cruise Europa, ενώ από τον ερχόμενο Ιούνιο θα δρομολογηθεί στην ίδια γραμμή το αδελφό του πλοίο Cruise Olympia.

Με χωρητικότητα για το κάθε πλοίο 3.000 επιβάτες, 3.000 γραμμικά μέτρα φορτίου (180 φορτηγά διεθνών μεταφορών και 250 Ι.Χ. αυτοκίνητα ή εναλλακτικά 1.000 περίπου Ι.Χ. αυτοκίνητα) τα πλοία Cruise Europa και Cruise Olympia σηματοδοτούν μια νέα εποχή στη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.