Του Κώστα Κωνσταντίνου*

Ο Χαράλαμπος Χάμπου (παππούς μου και πατέρας της μητέρας μου) ήταν στρατιώτης του εθελοντικού Κυπριακού Συντάγματος που πολέμησε στις τάξεις του αποικιοκρατικού στρατού της Αγγλίας κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αιχμαλωτίστηκε στην Ελλάδα και οδηγήθηκε μαζί με πολλούς άλλους στη Γερμανία σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Στο ημερολόγιο που άφησε (και από το οποίο αντλώ στη συνέχεια ένα επίκαιρο, όπως νομίζω, απόσπασμα) καταγράφει τις εμπειρίες και τη δύσκολη ζωή του ως αιχμάλωτος.

Αφορμή μου δίνουν τα όσα «ωραία» ακούγονται και γράφονται αυτό τον καιρό από τους Γερμανούς για εμάς και τανάπαλιν. Δεν συμπαθώ ποτέ τις γενικεύσεις ούτε τις απλοποιήσεις. Είναι πηγή κάθε φανατισμού και προσφέρουν γερά άλλοθι στο βωμό της άκαμπτης ανευθυνότητας. Θέλω όμως να παραθέσω τη μαρτυρία του παππού μου. Βρισκόμαστε στο 1944, όταν ο ναζισμός καταρρέει (διατήρησα την ορθογραφία):

«11.9.44. […] Σήμερον παρετήρησα κάτι τό οποίον μέ έκαμεν νά συγκινηθώ πολύ καί ως στρατιώτης νά νιωσω οίκτον πρός τούς Γερμανούς στρατιώταις άν καί είναι εχθροί μου καί τύρανοι μου. Το 41-42 καί 43 ακόμη, πού ο Γερμανικός στρατός εκρατούσε τόν εχθρόν μακράν τής Γερμανίας οπόθεν καί άν επερνούσαν Γερμανοί στρατιώται έβλεπες τά κορίτσια καί όλους τούς πολίτας νά τούς χαιρετούν είτε μέσα στό τραίνον άν ήσαν είτε Μάρς, σίωντες τά μαντήλια των ή τάς χείρας των μέχρις ότου οι στρατιώται απεμακρύνωντο. Σήμερον εις τό σταθμόν ολόκληρες αμαξοστοιχίες επέρασαν φωρτωμέναι στρατιώτας χωρίς νά τούς χαιρετήση ένα άτομον αρσενικός ή θυληκός από τούς πάμπολλους πού ήσαν τριγύρω. Αισθάνωμαι αποστροφήν δια τόν αχάριστον αυτόν λαόν όστις τείνη τό χέρι του μόνον όταν κερδίζει καί κατεβάζη τά μούτρα του όταν χάνει».

Δεν γνωρίζω ούτε τι χάνει αλλά ούτε και αν χάνει σήμερα ο γερμανικός λαός. Ξέρω όμως ότι οι κυνικοί των υπερεθνικών δομών κεφαλαιοκρατικής διακυβέρνησης χάνουν την πελατεία τους. Ότι από τη μια έχουμε ανάγκη την αγχωτική τους τουριστομανία και ότι εκείνοι, από την άλλη, γλυκοκοιτάζουν κερδοφόρα τη βλακώδη μας υπερκαταναλωτική ευφορία. Μέσα σ’ αυτήν την πολιορκία ο κοσμάκης γίνεται σάντουιτς. Έτσι, όταν τα κορόιδα με το να μην μπορούν πια να δανείζονται αφειδώς, απειλούν την ευτυχία των αγορών, εγείρεται θέμα. Πώς λοιπόν να μην είναι τα μούτρα κατεβασμένα;

• Ο Κώστας Κωνσταντίνου, είναι καθηγητής στο Πειραματικό Λύκειο

([email protected])