Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Καστέλι, ξεκαθαρίζει ο υφυπουργός Υποδομών κ. Μαγκριώτης που τονίζει ότι θα υπάρχει κοινός έλεγχος από τον πύργο ελέγχου!

Ο κ. Μαγκριώτης απαντώντας στις αναφορές που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κεγκέρογλου αναφέρεται στη νέα δημοπρασία για το αεροδρόμιο και ανακοινώνει ότι η προμήθεια των αεροβοηθημάτων θα γίνει από τον ανάδοχο της σύμβασης παραχώρησης.

Συγκεκριμένα η απάντηση του υφυπουργού κ. Μαγκριώτη αναφέρει:

“Ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελίου δεν ακυρώθηκε αλλά μόνο μετατέθηκε η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Με την αρ. ΕΠΠ/ΑΚ/Φ1/οικ223/5-2-2010 απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημ. Ρέππα εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης και η παράταση της διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του Εργου “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων αυτού και ορίστηκε ως ημερομηνία Δημοπράτησης του Εργου (κατάθεσης προσφορών) η δεκάτη ενάτη Οκτωβρίου 2010 (19-10-2010). Με βάση τη μελέτη δημοπράτησης του έργου, προβλέπεται η κατασκευή του αεροδρομίου σε φάσεις κατασκευής σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης του αεροδρομίου (Master Plan). Είναι προφανές ότι με δεδομένη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης (35 έτη) προβλέπεται η σταδιακή ανάπτυξη του αεροδρομίου. Η τελική προοπτική και δυναμικότητα του αεροδρομίου θα είναι όπως παρουσιάστηκε στο master plan, ενώ η σταδιακή επέκταση των εγκαταστάσεων θα γίνεται αναλόγως των αναγκών και με την πάροδο του χρόνου εκμετάλλευσης. Η δυνατότητα σταδιακής επέκτασης των εγκαταστάσεων είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του οικονομοτεχνικού σχεδίου στο οποίο βασίζεται η δημοπράτηση του αεροδρομίου. Η εξέλιξη των εργασιών του αεροδρομίου με τελικό στόχο την πλήρη ανάπτυξη αυτού, όπως περιγράφεται στο master plan δεν θα επηρεάσει την χωρητικότητα του αεροδρομίου και την ασφάλεια των πτήσεων και είχε ήδη αποφασιστεί όταν αρχικά δόθηκαν τα τεύχη του διαγωνισμού. Η ζώνη για την πλήρη ανάπτυξη του έργου, όπως προβλέπεται στο master plan, θα εξασφαλιστεί εξαρχής.

Η λειτουργία στρατιωτικού και πολιτικού αεροδρομίου θα γίνεται παράλληλα, η εναέρια κυκλοφορία θα ελέγχεται από κοινό πύργο ελέγχου αλλά η δραστηριότητα του στρατιωτικού αεροδρομίου που είναι κύρια προτεραιότητα για τη χώρα, είναι περιορισμένη και δεν θα δημιουργεί καθυστερήσεις στο πολιτικό αεροδρόμιο. Προς τούτο, υπάρχει σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ ΥΠΑ, ΓΕΑ και υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι σχετικές λεπτομέρειες.

Η προμήθεια και εγκατάσταση των αεροβοηθημάτων θα γίνει από τον ανάδοχο της Σύμβασης Παραχώρησης. Η ΥΠΑ θα καθορίσει τις προδιαγραφές των απαιτούμενων αεροβοηθημάτων, θα ελέγξει και θα εγκρίνει τη προμήθειά τους και θα επιβλέψει την τοποθέτηση και λειτουργία τους”.