Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση τον Οκτώβριο του 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΤτΕ, καθώς διαμορφώθηκε σε 4,4%, από 5,4% το Σεπτέμβριο του 2009 και 15,9% το Δεκέμβριο του 2008.

Επιβράδυνση παρατηρήθηκε στην πιστωτική επέκταση τόσο προς τις εγχώριες επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά.

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2009 αρνητική καθαρή ροή 166 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 5,4% από 6,9% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%).

Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τους κλάδους του «τουρισμού», του «ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης», των «επικοινωνιών, μεταφορών πλην ναυτιλίας» και των «λοιπών», όπου επιταχύνθηκε.

Ειδικότερα, με αρνητικό ρυθμό κινείται η πιστωτική επέκταση προς τη βιομηχανία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα (Οκτώβριος 2009: -2,3%, Σεπτέμβριος 2009: -1,0%, Δεκέμβριος 2008: 15,8%). Με πολύ χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς κινείται η πιστωτική επέκταση προς τις «κατασκευές» (Οκτώβριος 2009: 1,0%, Σεπτέμβριος 2009: 2,4%, Δεκέμβριος 2008: 35,2%) και τη «ναυτιλία» (Οκτώβριος 2009: 2,7%, Σεπτέμβριος 2009: 5,7%). Αντίθετα, ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς το εμπόριο παρά την επιβράδυνσή του, συνέχισε να κινείται σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι προς το σύνολο των επιχειρήσεων (Οκτώβριος 2009: 6,0%, Σεπτέμβριος 2009: 7,6%, Δεκέμβριος 2008: 19,5%).Χρηματοδότηση των εγχώριων

νοικοκυριώνΗ καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά ανήλθε τον Οκτώβριο του 2009 σε 106 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 3,3%, έναντι 3,9% το Σεπτέμβριο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 12,8%).

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 128 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2009, ενώ o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε μικρή επιβράδυνση (Οκτώβριος 2009: 4,0%, Σεπτέμβριος 2009: 4,3%, Δεκέμβριος 2008: 11,5%).

Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αρνητική ροή κατά 25 εκατ. ευρώ και ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 2,4%, έναντι 3,3% το Σεπτέμβριο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 16,0%).

Τέλος, το υπόλοιπο των "λοιπών" δανείων προς τα νοικοκυριά σημείωσε αύξηση κατά 3 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2009, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής του επιβραδύνθηκε περαιτέρω σε -3,2% από -2,0% το Σεπτέμβριο 2009 (Δεκέμβριος 2008: 9,5%).

Στην Ευρωζώνη

Υποχώρησε η παραχώρηση δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, καθώς περιορίστηκε η ευρύτερη προσφορά χρήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα υποχώρησαν κατά 0,8% σε σχέση με πέρυσι, έναντι πτώσης 0,3% που είχαν σημειώσει το Σεπτέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ξεπέρασε τις προβλέψεις των οικονομολόγων οι οποίοι ανέμεναν ότι θα μειωθούν κατά 0,5%.

Ταυτόχρονα, τα δάνεια μειώθηκαν και σε μηνιαία βάση και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της συρρίκνωσης του δανεισμού προς τις επιχειρήσεις κατά 1,2% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η προσφορά χρήματος Μ3 υποχώρησε τον Οκτώβριο στο 0,3% από 1,8% που ήταν το Σεπτέμβριο.