Την άμεση σύγκληση σύσκεψης υπό τον υπουργό Υποδομών κ. Ρέππα, με θέμα την επιτάχυνση των εργασιών και την ολοκλήρωση του Φράγματος Αποσελέμη, ζητούν με κοινή επιστολή τους οι βουλευτές κα. Μαρία Σκραφνάκη, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου και κ. Φραγκίσκος Παρασύρης.

Στην επιστολή τους οι βουλευτές καταθέτουν την έντονη ανησυχία τους για τον κίνδυνο μη ολοκλήρωσης του έργου και απένταξής του από το Ταμείο Συνοχής. Κάνουν λόγο για σωρεία προβλημάτων στην κατασκευή, στο χρονοδιάγραμμα και στη χρηματοδότηση του έργου.

Οι βουλευτές ζητούν από τον υπουργό να συγκαλέσει σύσκεψη για το θέμα με τους βουλευτές των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου και τους δημάρχους Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλίων και Αγ. Νικολάου, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την επιτάχυνση των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου.

Επιπλέον, οι βουλευτές επισημαίνουν την ανάγκη οι οικισμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του Αποσελέμη, να αποκτήσουν άμεσα δίκτυα συλλογής αστικών λυμάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία έργα θα πρέπει να ενταχθούν ως συνοδά έργα στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον».

Τέλος, όπως αναφέρουν οι παραπάνω βουλευτές, θα πρέπει να μελετηθούν και να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα σύνδεσης του κεντρικού αγωγού Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος με τα τοπικά δίκτυα διανομής των Δήμων και να γίνει ο φορέας διαχείρισης του Φράγματος Αποσελέμη.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρουν:

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη, ένα έργο πολύ σημαντικό για τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

Από τον ταμιευτήρα του φράγματος θα υδρεύονται οι πόλεις του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου και όλοι οι Δήμοι κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου.

Επειδή το έργο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλά υπάρχουν και προβλήματα στην κατασκευή του, στο χρονοδιάγραμμα και στη χρηματοδότησή του, ιδιαίτερα μετά τις δύο επιστολές του κ. Πονσέ, αρμοδίου της Ε.Ε. και μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Οικονομίας κ. Αρναουτάκη, από τις οποίες προκύπτει ότι το έργο κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί και ενδεχομένως να απενταχθεί από το Ταμείο Συνοχής.

Επειδή ο χρόνος που προτείνει η Ε.Ε. μέχρι τις 31-12-2010 είναι ελάχιστος για την ολοκλήρωση του έργου και

Επειδή υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως αυτό του κατακλυζόμενου οικισμού του Σφενδυλίου και εμπόδια στη διέλευση του αγωγού, που σχετίζονται με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ορισμένους οικισμούς και τη ΒΙ.ΠΕ. αλλά και από την ίδια την απόφαση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, παρακαλούμε να συγκαλέσετε σύσκεψη με τους βουλευτές των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου και τους δημάρχους Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλίων και Αγ. Νικολάου, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την επιτάχυνση των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης, το Φράγμα Αποσελέμη θα πρέπει να προστατευθεί από αστικά λύματα και κάθε είδους απόβλητα, για να αποφευχθεί η μόλυνση των υδάτων.

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, οι οικισμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του Αποσελέμη να αποκτήσουν άμεσα δίκτυα συλλογής αστικών λυμάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία έργα θα πρέπει να ενταχθούν ως συνοδά έργα στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον».

Επίσης, θα πρέπει να μελετηθούν και να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα σύνδεσης του κεντρικού αγωγού Ηρακλείου-Άγιος Νικόλαος με τα τοπικά δίκτυα διανομής των Δήμων και να γίνει ο φορέας διαχείρισης του Φράγματος Αποσελέμη.