ΟΛΘ

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης που θα επιτρέψουν να "βγει στον αέρα" ο διεθνής διαγωνισμός για την εκτέλεση των έργων που απομένουν στην επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, συνολικού ύψους 210 εκ. ευρώ, για τα επόμενα 5 χρόνια. "Εκτιμώ ότι δεν πρόκειται να καθυστερήσουν οι διαδικασίες εξαιτίας της προκήρυξης των πρόωρων εκλογών, διότι ακόμη και αν υποτεθεί ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση, η υλοποίηση του έργου είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη του λιμανιού, αφού η αγορά δεν επιτρέπει επανάληψη διεθνούς διαγωνισμού για το ΣΕΜΠΟ", επισήμανε ο γ. γ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής, προσθέτοντας ότι ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2010. Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι θα πρόκειται για δύο διαγωνισμούς, με εκείνον για τις υποδομές του έργου να προηγείται χρονικά και να έπεται με διαφορά ορισμένων μηνών ο αντίστοιχος για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτό διότι ο τελευταίος απαιτεί λιγότερο χρόνο, προκειμένου να εκτελεστεί.

OΠΑΠ

"Φως" στο θέμα της φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών βλέπει η διοίκηση του ΟΠΑΠ, εν όψει της οριστικοποίησης του τρόπου εφαρμογής του σχετικού νομοσχεδίου στις 21 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Χ.Χατζηεμμανουήλ, εκτιμά ότι η υπουργική απόφαση στις 21 Σεπτεμβρίου αναμένεται είτε να αναβάλει οποιαδήποτε απόφαση για μετά τις εκλογές, είτε να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις-θέσεις του ΟΠΑΠ για τη θέσπιση αφορολόγητου πλαφόν, ώστε να μη θίγεται η ανακύκλωση κερδών και η λειτουργία του ΟΠΑΠ. "Από τους παράγοντες του υπουργείου έγινε αντιληπτό ότι το μέτρο φορολόγησης κατά 10% των κερδών των νικητών είναι αντιπαραγωγικό και πολιτικά εσφαλμένο. Θεωρώ ότι αν ληφθεί τελικά απόφαση στις 21/9 θα λάβει τις θέσεις μας για το αφορολόγητο υπ' όψιν. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος 3775 δεν τίθεται σε ισχύ χωρίς τη σχετική απόφαση".

COCA COLA 3E

Την ερχόμενη Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 5.751 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Coca Cola 3E , που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan). Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Coca Cola 3E ανέρχεται πλέον σε 182.703.924 ευρώ, διαιρούμενο σε 365.407.848 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Σημειώνεται ότι οι 5.751 νέες μετοχές διατέθηκαν σε δύο δικαιούχους.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Στην ετήσια ανανέωση και στην επαύξηση του ορίου έκδοσης του προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων σε ευρώ (EMTN) προχώρησαν η Εmporiki Group Finance Plc ως εκδότρια και η Εμπορική Τράπεζα ως εκδότρια και εγγυήτρια. Το πρόγραμμα έχει συνολικό ύψος 9,2 δισ. ευρώ. Ως διοργανώτρια ορίστηκε η Calyon και ως διαπραγματευτές οι Barclays Capital, Credit Suisse Calyon, Deutsche Bank και Morgan Stanley.

ATEbank

Μέσο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης αρκετά πάνω από το 10%, αναμένει για το σύνολο του 2009 η ATEbank, η οποία συνέχισε και στο δεύτερο τρίμηνο του έτους να είναι κερδοφόρα, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα μερίδιά της στους τομείς της χρηματοδότησης των νοικοκυριών, αλλά και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. "Στο πρώτο μισό του έτους οι χορηγήσεις μας έτρεξαν με ρυθμό αύξησης περίπου 25%. Βέβαια, αυτή η τάση δεν πρόκειται να διατηρηθεί με τους ίδιους ρυθμούς και στο υπόλοιπο του 2009" είπε ο διοικητής της τράπεζας Δημήτρης Μηλιάκος και άφησε να εννοηθεί πως πιθανώς το 2010 να είναι πιο δύσκολο από ό,τι φέτος για την αγορά.

ATTICA BANK

Από χθες 7/9/2009, οι μετοχές της Τράπεζας "ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 108.838.032 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής ?1,40, σε αναλογία 2,5770651723 νέες προς 10 παλαιές κοινές μετοχές. Κατόπιν της παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από την άσκηση δικαιώματος προτίμησης, υπό την ιδιότητά του ως κατόχου προνομιούχων μετοχών, οι υφιστάμενοι κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας μπορούν να εγγραφούν ταυτοχρόνως με αναλογία 5,4229348277 νέες μετοχές προς 10 παλαιές κοινές μετοχές. Κατά συνέπεια, η αναλογία συμμετοχής των κοινών μετόχων στο νέο μετοχικό κεφάλαιο θα είναι τελικά 8 (ήτοι: 2,5770651723 + 5,4229348277) νέες κοινές μετοχές προς 10 παλαιές κοινές μετοχές. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 11/9/2009 έως και 25/9/2009 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 11/9/2009 /21/9/2009.

CRETA FARM

Τμήμα και δραστηριότητες της θυγατρικής της εταιρείας Ευρωκρέτα θα απορροφήσει η Creta Farm. Όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία, το διοικητικό της συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία Ευρωκρέτα ΑΒΕΤΤΕ κατά την από 28/08/2009 συνεδρίασή τους αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών για την απόσχιση τμήματος εστίασης της Ευρωκρέτα και την απορρόφησή του από την εταιρεία Creta Farm, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, του Ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, ως ισχύουν. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31/08/2009 και ορίστηκε ορκωτός ελεγκτής για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσπώμενου και εισφερόμενου κλάδου και της σχετικής αποτίμησης, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑ. Η διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Θετικά απαντά η Δομική Κρήτης στην προσφορά της εταιρείας Enel Green Power για εξαγορά των ενεργειακών εταιρειών της έναντι συνολικού τιμήματος 2,5 δισ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε χθες η κρητική κατασκευαστική εταιρεία α) οι όροι της εν λόγω προσφοράς της Enel Green Power έγιναν αποδεκτοί από την εταιρεία και τους λοιπούς μετόχους των ανωτέρω ενεργειακών εταιρειών και β) Τα μέρη θα διαπραγματευθούν τη σύμβαση με αντικείμενο τις μετοχές των παραπάνω ενεργειακών εταιρειών κατά τους όρους της προσφοράς, με σκοπό να την υπογράψουν μέχρι τις 25.9.2009. Η εν λόγω προσφορά αφορά συγκεκριμένα την εξαγορά των ενεργειακών εταιρειών "Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.", "Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.", "Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.", "Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε." και "Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.".

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΡΗΤΗΣ

Ιδιαίτερα ικανοποιητικό εκτιμάται από τη διοίκηση της Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. ότι θα είναι το αποτέλεσμα του 2009 παρά τη μικρή κάμψη του πρώτου εξαμήνου και θα ανέλθει τουλάχιστον στα επίπεδα του 2008, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη διεθνή αγορά. Όπως αναφέρει η διοίκηση, υπό τον κ. Γιάννη Λεμπιδάκη, "τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια βελτίωση στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα, μια αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα μας και θεωρούμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Όπως έχουμε δε ανακοινώσει, προχωράμε απρόσκοπτα στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αγορά οικοπέδων για την ανέγερση ιδιόκτητων εργοστασίων στην Κωνσταντινούπολη και στην Αγία Πετρούπολη και την εγκατάσταση 3 φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 240 kw στην Κρήτη (βρίσκονται στο τελικό στάδιο έγκρισης των μελετών εφαρμογής)".

EUROBANK

Σε μειώσεις επιτοκίων με ισχύ από τις 7 Σεπτεμβρίου προχωρά η Eurobank. Συγκεκριμένα, το βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κινήσεως Επιχειρηματικής Πίστης μειώνεται κατά 0,20%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μειώνονται τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων κατά 0,25% και τα σταθερά επιτόκια σε ευρώ για 1 και 3 έτη των δανείων επαγγελματικής στέγης έως 0,50%. Επίσης, μειώνονται τα τελικά κυμαινόμενα επιτόκια για δάνεια κεφαλαίου κινήσεως - επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικής στέγης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τα οποία διαμορφώνονται σε 4,10% και 3,30% αντίστοιχα. Στις καταθέσεις το επιτόκιο του λογαριασμού Μεγάλο Ταμιευτήριο διαμορφώνεται στο 1% ανεξαρτήτως ποσού. Όπως σημειώνει η τράπεζα, η νέα απόδοση του προϊόντος παραμένει υψηλότερη των ευρωπαϊκών διατραπεζικών επιτοκίων και είναι έως και διπλάσια από το μέσο επιτόκιο των απλών ταμιευτηρίων. Το επιτόκιο του Δυναμικού Όψεως διαμορφώνεται στο 1% για ποσά από 3.000 ευρώ και άνω.

ΟΤΕ

Νέες επενδύσεις κυρίως σε υποδομές και δίκτυα, μείωση του προσωπικού κατά 2.000 εργαζομένους, αξιοποίηση των ακινήτων και νέα βελτιωμένα πακέτα που συνδυάζουν σταθερή - κινητή τηλεφωνία, internet και δορυφορική τηλεόραση είναι οι βασικές κινήσεις της διοίκησης του ΟΤΕ. Εξετάζεται σχέδιο μείωσης του προσωπικού, το οποίο δεν θα έχει τη μορφή της εθελουσίας εξόδου. Μετά από μελέτες έχουν ήδη εντοπιστεί ποιοι είναι οι υπάλληλοι που πρέπει να αποχωρήσουν χωρίς να επηρεαστεί η αποδοτικότητα του Οργανισμού. Η αποχώρηση των εργαζομένων αυτών θα συνοδευτεί με πρόσληψη άλλων περίπου 500 εργαζομένων σε ειδικότητες νέων τεχνολογιών. Η διοίκηση μελετά στο πλαίσιο των συνεργιών με τους Γερμανούς συνέργιες, όπως οι τομείς των προμηθειών και των οπτικών ινών στο ΚΑΦΑΟ. Το κόστος του είναι μόλις στο 1/5 του κόστους του κυβερνητικού σχεδίου (που για όλη την Ελλάδα ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ), μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα και δίνει ταχύτητες από 24 mpbs ως 50 mpbs ανάλογα την απόσταση από το ΚΑΦΑΟ και δεν απαιτεί καλωδίωση στο σπίτι.

OPTRONICS

Πτώση 62,06% καταγράφηκε στην καθαρή κερδοφορία της Optronics το πρώτο εξάμηνο φέτος, στο 0,396 εκ. ευρώ από 1,044 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα EBITDA υποχώρησαν κατά 60,91% και διαμορφώθηκαν σε 0,546 εκ. ευρώ από 1,397 εκ. ευρώ πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση 30,5%, στα 2,122 εκ. ευρώ από τα 3,055 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο πέρυσι.

S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Από χθες 7/9/2009, εισάχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 31.069.320 δικαιώματα (ΑΡΒΑΔ) της εταιρίας "S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.", συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 7/9/2009 έως και 15/9/2009, με κωδικό ISIN GRX228003000, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος 0,33 ευρώ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 7/9/2009 έως και 21/9/2009.