Του Γιάννη Ζωράκη

Δημοπράτησε το ΥΠΕΧΩΔΕ το νέο αεροδρόμιο

- Σήμερα στην “Π” η προκήρυξη του Υπουργείου


Στις 9 Φεβρουαρίου του 2010 οραματίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, να προχωρήσει την δημοπρασία για τη σύμβαση παραχώρησης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι.

Όραμα ωστόσο, που φαντάζει έως απίθανο, δεδομένου πως ακόμα κι αν δεν αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας, ακόμα κι αν το ΠΑΣΟΚ δεν επανεξετάσει την διαδικασία όπως ήδη έχει δεσμευτεί, εξακολουθεί να πλανάται το ερώτημα εξεύρεσης επενδυτών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προχώρησε στην δημοσίευση περίληψης για την προκήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για την Σύμβαση Παραχώρησης του νέου αεροδρομίου. Σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης, στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία καλύπτουν τις αιτήσεις της διακήρυξης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των 5.000 ευρώ για έξοδα αναπαραγωγής, καθώς και το ποσό των 6.000.000 ευρώ ως κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.Το αεροδρόμιοΣε επαφή με το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι προβλέπεται να λειτουργήσει το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο σύμφωνα με την περίληψη δημοπράτησης.

Το αεροδρόμιο πρόκειται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αλλά όχι και αυτό της 133 Σμηναρχίας Μάχης.

Ο διάδρομος του θα είναι κατηγορίας Ε και θα έχει μήκος 3.800 μέτρων, ένα τροχόδρομο παράλληλο με τον διάδρομο κατηγορίας Ε πλάτους 45 μέτρων με πρόβλεψη για μελλοντική κατασκευή και δεύτερου τροχόδρομου, καθώς και 3 τουλάχιστον συνδετήριους τροχοδρόμους υψηλής ταχύτητας. Προβλέπονται παράλληλα 2 τουλάχιστον συνδετήριοι τροχόδρομοι μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο προβλέπεται επίσης να περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον σταθερές θέσεις (γέφυρες επιβίβασης), οι οποίες δέχονται έως και 10 αεροσκάφη για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση και 25 τουλάχιστον επιπλέον θέσεις στάθμευσης στην πίστα, με δυνατότητα αυτόνομης προσέγγισης και απομάκρυνσης, σύστημα αποθήκευσης και διανομής καυσίμων με υπόγειο δίκτυο τροφοδοσίας αεροσκαφών για κάθε θέση στάθμευσης. Σύμφωνα με την περίληψη προκήρυξης ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, σύστημα βιολογικού καθαρισμού και σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, περιλαμβάνονται στην δημιουργία του έργου.

Στο πλαίσιο της περίληψης προβλέπεται επίσης εμπορική ζώνη 400 στρεμμάτων για ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, αστυνομικός σταθμός, πυροσβεστικός σταθμός, ιατρικές εγκαταστάσεις καθώς και πύργος εναέριας κυκλοφορίας με σύγχρονο σύστημα αεροβοηθημάτων, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.Οδικοί ΆξονεςΈνας νέος κλειστού τύπου αυτοκινητόδρομος με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση με διαχωρισμένο οδόστρωμα συνολικού μήκους περίπου 18 χιλιομέτρων, προβλέπεται να συνδέει το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή της Χερσονήσου.

Προβλέπεται επίσης σύνδεση με το ήδη υπάρχον οδικό δίκτυο της περιοχής, η οποία θα επιτυγχάνεται με ανισόπεδους οδικούς κόμβους. Για τη σύνδεση του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου με τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης, προβλέπεται η μελέτη και κατασκευή της οδικής σύνδεσης μήκους 6 χιλιομέτρων περίπου, διατομής μίας λωρίδας ανά κατεύθυνση με λωρίδα πολλαπλών χρήσεων χωρίς διαχωρισμένο οδόστρωμα, από το αεροδρόμιο μέχρι τον άξονα Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι – Βιάννος. Η σύνδεση με τον υπόψη άξονα προβλέπεται να γίνει με Ανισόπεδο Κόμβο στην περιοχή του Βιομηχανικού Πάρκου Αρκαλοχωρίου.