Κατά 54% αυξήθηκε η κερδοφορία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2003, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της κ. Γιάννη Λεμπιδάκη κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των συνεταίρων.

Στη συνέλευση που έγινε την Κυριακή, αποφασίστηκε η κατάτμιση της μετοχής στο μισό. Συγκεκριμένα, ομόφωνα ψηφίστηκε η τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η τροποποίηση αφορούσε:

- την κατάτμηση της αξίας της μερίδας στο μισό (δηλ. από 228 ευρώ σε 114 ευρώ), επομένως τον διπλασιασμό των μερίδων στους κατόχους τους,

- τη μείωση της ελάχιστης τιμής διάθεσης από 185 ευρώ σε 92,5 ευρώ,

- τη μείωση του δικαιώματος εγγραφής από 30 ευρώ σε 15 ευρώ.

Με την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης στα παραπάνω θέματα θα διευκολυνθεί η εγγραφή περισσοτέρων μελών στην Τράπεζα, θα αυξηθεί η πελατεία της, κατά συνέπεια ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία της.

Κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Λεμπιδάκης παρουσίασε τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το πρώτο οκτάμηνο της τρέχουσας χρήσης, και συγκεκριμένα, την αυξημένη κατά 54% κερδοφορία σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2002, ενώ ανακοίνωσε ότι, τα προβλεπόμενα κέρδη προ φόρων για την τρέχουσα χρήση θα ξεπεράσουν τα 11,5 εκ ευρώ., έναντι των 8,3 εκ. ευρώ του 2002 (αυξημένα δηλ. κατά 39%) και θα είναι 10% πάνω από τον προϋπολογισμό.

Τα οικονομικά αποτελέσματα επιτρέπουν την απόδοση στα μέλη, καθαρού μερίσματος ύψους 6,61 ευρώ ανα μερίδα, αυξημένο κατά 12,5% από το περυσινό.

Παράλληλα ο κ. Λεμπιδάκης αναφέρθηκε στους μελλοντικούς αναπτυξιακούς στόχους της Τράπεζας μέχρι και το 2006 σύμφωνα με τους οποίους, τα Ιδια Κεφάλαια αναμένεται να υπερβούν τα 100 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων να ξεπεράσουν τα 18 εκ. ευρώ, οι προβλέψεις για κάλυψη τυχόν επισφαλών απαιτήσεων να φτάσουν τα 26,5 εκ. ευρώ τα μέλη από 46.000 σήμερα, να ξεπεράσουν τα 65.000, το δίκτυο των καταστημάτων – το μεγαλύτερο Τραπεζικό δίκτυο στη νησί – από 35 καταστήματα να ξεπεράσει συνολικά τα 57.

Τονίστηκε ο ρόλος και η χρησιμότητα της Παγκρήτιας Τράπεζας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κρήτης, δεδομένου ότι κάλυψε ένα κενό που υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει στην τραπεζική αγορά του νησιού, βασίζοντας τη λειτουργία της στην εντιμότητα, τη φιλικότητα και τη διαφάνεια σ’ όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες της.

Τέλος, έγινε αναφορά στην ταχεία ανάπτυξη της Πανελλήνιας Τράπεζας, στην προοπτική λειτουργίας Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών με κεντρική τράπεζα την Πανελλήνια, και στο ενοποιημένο δίκτυο που θα δημιουργηθεί για την άρτια και ταχεία εξυπηρέτηση των μελών του πανελλαδικά.