Δεν αποδέχεται τις προσφορές που κατατέθηκαν για την Ολυμπιακή, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων που συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννη Παπαθανασίου και με τη συμμετοχή των υπουργών Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Φάνης Πάλλη - Πετραλιά και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Η επιτροπή αποφάσισε:

- να μην αποδεχθεί τις προσφορές που κατατέθηκαν, γιατί ήταν χαμηλότερες από τις αποτιμήσεις του ανεξάρτητου εκτιμητή.

- να συνεχίσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, απευθύνοντας δημόσια ανοικτή πρόταση σε επιχειρηματικούς ομίλους με τη μέθοδο της απευθείας διαπραγμάτευσης.

- να ζητηθεί άμεσα η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την εποπτεία του επιτρόπου παρακολούθησης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης δήλωσε: «Οι προσφορές που δόθηκαν για την Ολυμπιακή δεν ήταν ικανοποιητικές σε σχέση με τις απαιτήσεις. Γι’ αυτό συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας σε μια νέα βάση».

Ο υπουργός συνέχισε, λέγοντας ότι η πρόσκληση προς υποψήφιους επενδυτές είναι ανοικτή, σαφής και ξεκάθαρη.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Τη βεβαίωση του αρμοδίου Επιτρόπου Παρακολούθησης (ο οποίος τοποθετήθηκε μετά από συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων διαφάνειας και νομιμότητας κατά την διαδικασία της αποκρατικοποίησης.

Τις προσφορές που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις τρεις εταιρείες, που θα αναλάβουν αντίστοιχα το πτητικό έργο (το υψηλότερο τίμημα που θα μπορούσε να θεωρεί συμβατό με τον διαγωνισμό ήταν 24,5 εκατ. ευρώ από την Athens Airways/SkyOne), την επίγεια εξυπηρέτηση (το υψηλότερο τίμημα ήταν 33 εκατ. ευρώ από την Swissport) και την τεχνική βάση (έγινε προσφορά μόνο από την Swissport για 15 εκατ. ευρώ),

Τις αποτιμήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία στους τρεις επιμέρους διαγωνισμούς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή, ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματά τους κατατέθηκαν στον Επίτροπο Παρακολούθησης πριν από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών, και οι οποίες αποσφραγίστηκαν και γνωστοποιήθηκαν σήμερα στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής ενώπιον του Επιτρόπου Παρακολούθησης, ο οποίος τις επιβεβαίωσε. Η αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή για το πτητικό έργο (χρήση του ονόματος-σήματος και συγκεκριμένα slots που προσφέρθηκαν) ήταν κατ’ ελάχιστο 45,7 εκατ. ευρώ, για τα περιουσιακά στοιχεία της επίγειας εξυπηρέτησης που τέθηκαν προς πώληση μέσω του διαγωνισμού ανήλθε σε 44,8 εκατ. ευρώ και για τα περιουσιακά στοιχεία της τεχνικής βάσης που τέθηκαν προς πώληση μέσω του διαγωνισμού ανήλθε σε 16,7 εκατ. ευρώ.

Τη σχετική εισήγηση των τεσσάρων επενδυτικών συμβούλων της Κυβέρνησης (Lazard, Alpha Bank, Emporiki Bank, NBGI), καθώς και των νομικών της συμβούλων.

Αποφάσισε:1.Να μην αποδεχθεί τις προσφορές που κατατέθηκαν, καθώς οι προσφορές που πληρούσαν τους όρους ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες αποτιμήσεις του ανεξάρτητου εκτιμητή και για τις τρεις εταιρείες, ενώ ορισμένες από τις προσφορές που κατατέθηκαν δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

2.Να συνεχίσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, με βάση τις προβλέψεις του νόμου περί αποκρατικοποιήσεων απευθύνοντας δημόσια ανοικτή πρόταση σε επιχειρηματικούς ομίλους - πολύ περισσότερο σε επιχειρηματικούς ομίλους που αντιλαμβάνονται την αξία της Ολυμπιακής για την Ελλάδα - με τη μέθοδο της απευθείας διαπραγμάτευσης και με στόχο τη συνολική, υγιή και βιώσιμη λύση στο θέμα της Ολυμπιακής.

3.Να ζητηθεί αμέσως η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να συμπληρωθεί, με βάση τις εξελίξεις του διαγωνισμού, η απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα. Σκοπός της Κυβέρνησης είναι η συνέχιση της διαδικασίας πάντοτε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την εποπτεία του Επιτρόπου Παρακολούθησης.

Όσον αφορά το πτητικό έργο το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν: το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του ονόματος/σήματος «Ολυμπιακή» (η ιδιοκτησία του οποίου παραμένει στο ελληνικό δημόσιο) τα slots στα αεροδρόμια: Νέα Υόρκη – JFK, Λονδίνο Heathrow και Gatwick, Μιλάνο, Παρίσι, Ρώμη, Φρανκφούρτη, Βουκουρέστι και Βρυξέλες.Επιπλέον ο επενδυτής θα πρέπει να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Πάνθεον.

Για τα παραπάνω στοιχεία του πτητικού έργου ελήφθησαν προσφορές από:

1. Athens Airways / SkyOne

2. Chrysler Aviation

Σημειώνεται επίσης ότι τα ιδιόκτητα αεροσκάφη των Ολυμπιακών Αερογραμμών τα οποία δεν είναι αντικείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού και έχουν αποτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή στα 90,3 εκατ. ευρώ, παραμένουν στην ιδιοκτησία των Ολυμπιακών Αερογραμμών και είτε θα αποκτηθούν στην συνέχεια από τον επενδυτή σε τιμή αγοράς, είτε θα πουληθούν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας.

Όσον αφορά την εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν: το δικαίωμα χρήσης του εμπορευματικού σταθμού της Ο.Α. στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έως τη λήξη της σύμβασης του αεροδρομίου, που είναι το 2026.

Tο δικαίωμα χρήσης της εγκατάστασης για τη συντήρηση – εξοπλισμό της επίγειας εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έως το 2026.

Τα δικαιώματα της Ο.Α. για την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους (πίστα, φορτίο, ταχυδρομείο) στους Αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου.

Για τα παραπάνω στοιχεία της επίγειας εξυπηρέτησης οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που κατέθεσαν προσφορές ήταν:

1. Swissport

2.Hellenic Cargo Group

3. Goldair

4. Joseph in-Albon

Σημειώνεται επίσης ότι τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της επίγειας εξυπηρέτησης, τα οποία δεν είναι αντικείμενο του διαγωνισμού, έχουν αποτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή στα 25,07 εκατ. ευρώ. Παραμένουν στην ιδιοκτησία της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες και ισχύει και για αυτά ό,τι ισχύει και για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές (δηλαδή, είτε θα αποκτηθούν στην συνέχεια από τον επενδυτή σε τιμή αγοράς, είτε θα πωληθούν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας.)

Τέλος, όσον αφορά την εταιρεία τεχνικής βάσης το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν το δικαίωμα χρήσης της Τεχνικής Βάσης της Ο.Α. στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που περιλαμβάνει τα δύο υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών, ως τη λήξη της σύμβασης του αεροδρομίου το 2026.

Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού κατατέθηκε προσφορά από την Swissport.

Η προσφορά αυτή κρίθηκε ότι από τους συμβούλους αποκρατικοποίησης ότι ήταν τυπικά εκτός διαδικασίαςΣημειώνεται επίσης ότι τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της τεχνικής βάσης έχουν αποτιμηθεί από τον ανεξάρτητο εκτιμητή στα 3,84 εκατ. ευρώ (μη περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, τα οποία είναι σε διαδικασία απογραφής και θα αποτιμηθούν πριν την παράδοση) και παραμένουν στην ιδιοκτησία της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες. Και για αυτά ισχύουν όσα σημειώθηκαν παραπάνω για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές και την Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης.